Redakcija
Ćira Carića 3
20 000 Dubrovnik
telefon 020 64 00 83
fax 020 64 00 84
 
WEB
 
 
GLAVNA UREDNICA
Lidija Crnčević
 
 
IZVRŠNA UREDNICA
Katarina Fiorović
 
 
Igor Mlinarić
 
 
NOVINAR / FOTOGRAF
Vedran Jerinić
 
 
VIDEO SNIMATELJ
Damir Belin
 
 
MARKETING I PROMOCIJA
Marina Miljković
mobitel. 091 344 6000
 
AUTOR PROJEKTA I ČLAN UPRAVE
Mateo Rilović
 
IZDAVAČ : Foton d.o.o.