KOMENTAR TJEDNA
25.11.2018 u 11:01

KOMENTAR: U raljama građevinskog lobija

Jedini idejni projekt za izgradnju triju stambenih zgrada na području Sv.Mihajla s kojim raspolažu u nadležnom upravnom odjelu Grada Dubrovnika, datira iz listopada 2017. i nosi potpis projektantice Orlande Tokić koja je već tada obnašala funkciju zamjenice dubrovačkog gradonačelnika. Teško je povjerovati da je i ljudima koji rade u Gradu Dubrovniku tako očita stvar postala vidljiva tek nakon godinu dana, odnosno 9. studenog 2018. kada se podigla žestoka prašina na sjednici Gradskog vijeća, ali je pitanje kakav je i između koga protok informacija u upravi. Teško je povjerovati i da zamjenica Tokić nije znala da crta projekt na zemljištu koje pripada investitoru Mariju Konjuhu, ali i onome koje nije u njegovom vlasništvu, a pripada Gradu Dubrovniku. 

Napisala: Lidija Crnčević


komentara  5

Kako je zamjenica Tokić, kao netko tko bi trebao poštovati, ako ne i štititi procedure odlučivanja u Gradu Dubrovniku, mogla prejudicirati odluku koja treba većinu ruku u Gradskom vijeću? Njena uključenost u projekt pogoduje sumnji da u postupku pogodovanja, odnosno prejudiciranja odluke većine u Gradskom vijeću, nije bila sama. No, sve o čemu karta ne kanta, ostaje u sferi spekulacije.    

Gradonačelnik Mato Franković je povukao jedini ispravni, politički odgovoran potez. Prvo je, saslušavši raspravu, povukao s dnevnog reda točku o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada, a potom je Orlandu Tokić koja je projektantica na projektu, suspendirao s pozicije zamjenice i sve predao Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Djelovao je momentalno, ali s odgodom donošenja konačne odluke.

Za njegov potez valja dignuti palac prema gore. To je bilo politički odgovorno. I zasigurno, stranački veoma komplicirano, jer svaka stranka, HDZ pogotovo, nerado upire prstom u svoga. Franković je smijenio svoju zamjenicu, pa je zatražio mišljenje Povjerenstva, nije se rukovodio puno učestalijom praksom da se pravi kako se ništa nije dogodilo dok "institucije ne naprave svoj posao". Bio je to čin kojim se vjerojatno zamjerio dijelu svoje stranke, ali je pokazao da će, kada smatra da mora, plivati uzvodno kako bi izgradio imidž poštenog političara i gradonačelnika. Pri svemu tome, ne treba smetnuti s uma da je zamjenica Tokić bila zadužena za resor u kojemu su pokrenuti brojni infrastrukturni projekti, te da sada treba naći osobu koja će nastaviti njen posao. 

Cijela afera koja je izbila nakon što su oporbeni vijećnici postavili niz "nezgodnih" pitanja oko upletenosti visokopozicioniranih članova HDZ-a u projekt izgradnje stambenih zgrada na području Sv. Mihajla i to na zemljištu za koje su tek trebali odlučiti hoće li se prodati zainteresiranom investitoru, ukazala je na niz propusta i mogućnosti muljanja u sustavu, a sve po zakonima. Kako to u našim hrvatskim slikama i prilikama često biva.

Pod broj jedan pokazala je kako se u Hrvatskoj - jer ne vjerujemo da je Dubrovnik izuzetak - kreće u investicije. Prodaš stanove koje tek trebaš izgraditi i to na tuđem zemljištu. Jer vjeruješ kako ćeš u vladajućoj upravljačkoj garnituri već naći "meki trbuh", najslabiju kariku koja će popustiti i udovoljiti ti. 

Pod broj dva - mogućnost da zamjenik gradonačelnika obavlja svoju funkciju volonterski. Što znači volonterski, kada za svoj rad prima određenu naknadu. Volonterski bi značilo da netko radi za - nula kuna. A taj se, za takvu poziciju, vjerojatno još nije rodio.

Pod broj tri - očekivati da će prebacivanje firme na drugu osobu, supruga, mamu ili odvjetnički ured nešto promijeniti u ponašanju i poslovanju, kada se preuzima dužnosnička funkcija, čista je glupost. To je forma koja, praksa pokazuje, ne mijenja ništa, osim što taj netko dobiva na utjecaju za razgranavanjem svog posla. 

Pod broj četiri - što ukoliko Povjerenstvo za spriječavanje sukoba interesa odluči da zamjenica Tokić nije bila u sukobu interesa? Hoće li biti moguće izgraditi ponovno povjerenje među najbližim suradnicima?

O tom-potom. 

Kronologija događanja oko ove investicije, izgradnje stambenih zgrada na zemljištu u blizini Sv. Mihajla, nije od jučer.

Investitor Mario Konjuh navodno je gradsku upravu, po istom pitanju, kupnji dijela zemljišta u vlasništvu Grada Dubrovnika pohodio još za vremena gradonačelnikovanja Andra Vlahušića, a s njime je dolazila i projektantica, arhitektica Orlanda Tokić. S istim poslom dolazio je Konjuh, nakon promjene vlasti, u nekoliko navrata i kod novog čelnika Grada, Mata Frankovića, koji je to javno i rekao. Franković je, činilo se, iskreno obrazlagao prodaju dijela zemljišta u vlasništvu Grada Dubrovnika na sjednici Gradskog vijeća, kao poteza dobrog za Grad, dok nije čuo kako je investitor već prodao stanove koji još postoje jedino u idejnom projektu. A onda se ispostavilo kako je projekt potpisala njegova zamjenica, arhitektica Orlanda Tokić. Je li Franković znao za pozadinsku priču obećanja investitoru da će gradsko zemljište postati njegovo, uvijek je teško sa sigurnošću reći, ali je u ovom slučaju najbitnije što se je dogodilo u konačnici. Kada je povukao točku i suspendirao svoju zamjenicu.

Kako se "razvijao" projekt Marija Konjuha poviše sv. Mihajla?

2. svibnja 2018. nadležni gradski upravni odjel izdaje  lokacijsku dozvolu kojom je Gradu Dubrovniku odobrena rekonstrukcija dijela Liechtensteinovog puta na više katastarskih čestica označenih u lokacijskoj dozvoli. Lokacijskom dozvolom ne rješavaju se imovinskopravni odnosi, već se određuju uvjeti gradnje, ovdje predmetne ceste, koji onda moraju biti u svemu ispunjeni u postupku izdavanja građevinske dozvole. Podnositelj zahtjeva u ovom postupku Grad Dubrovnik dokazao je pravni interes za podnošenje zahtjeva, a to je poziv na odredbe Zakona o cestama kojim je propisano da je nerazvrstana cesta (ceste na području gradova) javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinica lokalnih  samouprava.Prema tome i upravljanje, građenje i održavanje cesta u nadležnosti je jedinica lokalne samouprave čime je nesporno dokazan pravni interes. 

Idejni projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole izrađen je po Tehnoing d.o.o. iz Dubrovnika, projektantu Hrvoju Sambrailo dipl.ing.građ. br. projekta TD 46/17 iz prosinca 2017. godine.

28. svibnja 2018. gradski vijećnici donose odluku kojom se na 723 metra četvorna, odnosno dijelu katastarske čestice 1275/5 u vlasništvu Grada Dubrovnika ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi

Dio spomenute katastarske čestice, odnosno 723 kvadrata za čiji je otkup zainteresiran investitor Konjuh, određen je nacrtom društva Habitat geo d.d. iz Dubrovnika, odnosno ovlaštenog inženjera geodezije Mladena Galinovića dipl.ing.geod.

U listopadu 2018. stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Miroslav Bego, dipl.ing.građ., izrađuje elaborat procjene tržišne vrijednosti dijela nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem. 1275/5 k. o. Gruž površine 723 m² - koja iznosi 1.996.000,00 kuna. Naručitelj procjene je Grad Dubrovnik.

29. listopada Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Dubrovnika : Nikolina Matušić - Grad Dubrovnik, Zlatko Bender (procjenitelj), Marina Oreb - Županijski zavod za prostorno uređenje, Frano Bezić - posrednik u prometu nekretnina, Milena Marković - Porezna uprava, amenuje Begov elaborat.  

9. studenog 2018. sjednica Gradskog vijeća - na početku se, kao dodatna, ujedno zadnja točka dnevnog reda uvrštava prodaja dijela zemljišta u vlasništvu Grada Dubrovnika, prema iskazanom interesu investitora, Primorje gradnje d.o.o. Gradski vijećnici su materijal za ovu točku dobili dan prije održavanja sjednice.

Nakon burne rasprave tijekom koje je izrečeno kako je investitor prodao stanove, unaprijed računajući da je gradsko vlasništvo već njegovo, gradonačelnik Mato Franković povlači točku s dnevnog reda.

Glasine kako je u cijelu priču o izgradnji stambenih zgrada Marija Konjuha uključena i zamjenica gradonačelnika, dipl.inž.arhitekture, Orlanda Tokić, prestaju biti glasinama kada se u medijima pojavljuje materijal i revizija idejnog projekta na kojemu se vidi njeno ime kao projektantice. Revizija je izrađena u kolovozu 2018. kada je Orlanda Tokić već obnašala funkciju dogradonačelnice zadužene za komunalna pitanja Grada Dubrovnika. 

21.studenog 2018. gradonačelnik Mato Franković na konferenciji za novinare iznosi odluku o suspenziji svoje zamjenice Tokić dok Povjerenstvo za sukob interesa kojemu je dostavio čitav materijal ne donese svoje mišljenje.

Idejni projekt kojim raspolažu u gradskom Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje samo je onaj koji je privitak zahtjevu za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta građenja zgrada A,B i C na k.č.br. 717/3 i 1275/5 sve k.o. Gruž izrađen od Apozito d.o.o. iz Dubrovnika oznake 30/2017 iz listopada 2017. godine, projektantice Orlande Tokić dipl.ing. građ. Do danas za navedenu gradnju nije podnesen ni zahtjev za lokacijsku, ni građevinsku dozvolu - odgovor je na službeno pitanje o idejnom projektu za tri zgrade na Mihajlu, koje smo postavili nadležnom odjelu u Gradu Dubrovniku.
Filtriraj:                                          
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz kolumne


Kolumne


 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube