Desktop verzija

01.02.2019 u 08:00
PREDSTAVLJEN ZBORNIK RADOVA "OBNOVA CRKVE SV. VLAHA U DUBROVNIKU"
"Jedina građevina koja je besprijekorno obnovljena je crkva sv. Vlaha"
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha01
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha02
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha03
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha04
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha05
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha06
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha07
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha08
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha09
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha10
zbornik_obnova_crkve_sv_vlaha11