Desktop verzija

14.01.2020 u 10:05
Festanjuo doktorirao!
Festanjuo doktorirao!

Ovogodišnji festanjuo, kap. Ivica Đurđević - Tomaš danas je - doktorirao! Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranio je doktorsku disertaciju „Procjena sigurnosti plovidbe u lukama i na prilaznim plovnim putovima brodova za kružna putovanja“ i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti. To je samo jedan razlog više da bi ovogodišnja Festa sv. Vlaha u obitelji Đurđević Tomaš protekla u još veselijem i radosnijem ozračju.

Đurđević-Tomaš je nedavno dobio priznanje Sveučilišta za osobita postignuća u nastavi i radu sa studentima.

Na svemu mu od srca čestitamo!

 


dubrovniknet team