VIJESTI
31.07.2015 u 07:23

STRAH ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE
ANTENE I ZRAČENJA: elektromagnetsko polje štetno po zdravlje kao i kava?

Koliko ljudi treba umrijeti i koliko njih oboljeti za jednu antenu, tu tihu željeznu neman koju vidim iz svog stana? Cijeli se naježim svaki put kad je ugledam. U nekoliko ulaza u zgradama u Mokošici gdje i sam živim, umrlo je u godinu i pol dana desetak ljudi, brojni su oboljeli. Kome se možemo obratiti za pomoć i tko će nas zaštititi? Ta antena nas ubija ... - ispričao nam je očajnim glasom prof. Boris Galinović, stanovnik Mokošice koji je i sam prije nekog vremena preživio jaki moždani udar. Može li Gradsko vijeće osnovati kakvu komisiju ili povjerenstvo da se od ulaza do ulaza pobroje svi umrli i oboljeli, pita... Koliko ljudskih života vrijedi jedna antena?  


komentara  6

O utjecaju antena na ljudsko zdravlje, onom negativnom, nema znanstvenih istraživanja. Ipak, nema osobe, makar imao stotinu titula mr.dr.sc. koji bi s veseljem i posve bezbrižno promatrao antenu u blizini vlastitog doma...no, o tome se razgovara u uskim prijateljskim krugovima, kad je službena verzija posrijedi sve počiva na znanstvenim činjenicama - saznajemo u neformalnom razgovoru s jednim dubrovačkim ing  elektrotehnike. U isto vrijeme, teško je slušali vapaje koji dolaze iz Mokošice, od prof. Galinovića koji iznose podatke "pragmatične", o broju umrlih i oboljelih u svom susjedstvu, u zgradama i ulazima od broja 5 do 11 u Ulici Bartola Kašića. Što mu odgovoriti i kako utješiti? Prof. Galinović navodi i kako je antena sad okrenuta prema vrtiću i školi u Mokošici... ne želi ni pomisliti što bi se u nekom određenom vremensku razdoblju moglo dogoditi.

Utjecajem elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi ne bavi se puno hrvatskih stručnjaka, jedan od rijetkih je dr. Davor Bonefačić sa zagrebačkog FER-a, koji se najčešće i javlja u medijima budući se bavi antenama, mikrovalnom elektronikom, elektromagnetskim interferencijama, zašitom ljudi od elektromagnetskog polja, radarskim sustavima.... Razgovarali smo s prof.Bonefačićem.

Kad Vam se obrate građani s upitima i primjedbama o postavljanju antena mobilnih operatera u blizini njihovih domova, te traže odgovore na pitanje - koliko je to štetno po njihovo zdravlje, što im odgovorite?

- Svi moramo biti svjesni da se postavljanjem novih izvora elektromagnetskog polja unosi promjena u naš okoliš. Upravo zbog toga je za postavljanje baznih postaja, ali i drugih izvora elektromagnetskog polja, potrebno ishoditi dozvole od nadležnih državnih institucija. Za svaku baznu postaju mora prije postavljanja postojati proračun elektromagnetskog polja koje će ta postaja stvarati u svojoj okolini. Nakon izgradnje, provode se prva mjerenja kojima se provjerava zadovoljava li bazna postaja projekt i proračun. Nakon toga se na svakoj baznoj postaji provode periodička mjerenja, kojima se provjerava ispravnost izvora elektromagnetskog polja i zadovoljavanje zakonskih ograničenja o razinama polja.

Dopuštene razine elektromagnetskog polja u Hrvatskoj usklađene su s međunarodnim preporukama, a za neke kategorije izloženosti su čak i strože (niže) od onih u većini zemalja Europske Unije. To se ponajprije odnosi na razine izloženosti za opću populaciju. Ako su razine elektromagnetskog polja unutar dopuštenih granica, elektromagnetsko polje neće imati štetnog utjecaja na ljude i ostale žive organizme.

Kako kod građana odagnati sumnje da je blizina antena uzrok oboljenja od neizlječivih bolesti i postoje li studije, znanstvene, koje dovode ili ne dovode u izravnu povezanost antene i teške bolesti? Da se i pronađe uzročno-posljedična veza između antena i teških oboljenja, mislite li da bi se s time išlo u javnost, odnosno, jesu li operateri previše jak lobi da bi to dopustio?

- Sumnje i strah kod građana posljedica su nedovoljne informiranosti. S obzirom na osjetljivost teme, građane bi trebalo bolje informirati u učincima elektromagnetskih polja na ljudski organizam i postupcima koji se poduzimaju da bi se eventualni rizici smanjili ili uklonili. Na tom području hvale je vrijedna inicijativa koju su pokrenuli kolege s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "A. Štampar". Utjecaj elektromagnetskih polja na ljude intenzivno se istražuje još od sredine 20. stoljeća.

Napravljene su mnoge studije koje proučavaju utjecaj elektromagnetskih polja ovisno o frekvenciji, snazi i vremenu izloženosti na stanice, tkiva i žive organizme. Na osnovi tih je studija ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) donio preporuke za ograničavanje izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima. Naravno, time istraživanja nisu završena. Ona se još uvijek provode u cijelom svijetu i novi se rezultati i spoznaje rabe za dopunjavanje zaštitnih mjera.

U zaštitu ljudi od izloženosti elektromagnetskim poljima uključena su i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i IARC (Interantional Agency for Research on Cancer). IARC je elektromagnetska polja svrstao u kategoriju 2B.

U toj se kategoriji nalaze agensi za koje nije znanstveno dokazano da ne uzrokuju maligne bolesti kod ljudi. Samo usporedbe radi, u kategoriji 2B prema IARC-u se od svima poznatih tvari nalazi i kava. Naravno, kategorizacija prema IARC-u nije definitivna i pojedini se agens može premjestiti u drugu kategoriju na osnovi novih znanstvenih dokaza. Dakle, istraživanja su još u tijeku i građani nisu prepušteni na milost međunarodnih korporacija ili lobija.

Kako se mjere zračenja, tko je postavio standarde, tko plaća mjerenja? Ukoliko građani žele provjeriti podatke, gdje su im dostupni i ukoliko žele nanovo obaviti ispitivanja, moraju li to plaćati sami ili....?

- Preporučene dopuštene razine za izloženost elektromagnetskim poljima donio je ICNIRP na osnovi istraživanja koja su se provodila tijekom više desetaka godina. Te su preporuke ugrađene u nacionalna zakonodavstva, pa tako i u hrvatski Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14). Zbog mjera predostrožnosti, dopuštene granice izloženosti u hrvatskom su pravilniku niže nego u preporukama ICNIRP-a. Spomenuti Pravilnik propisuje da mjerenje razina elektromagnetskih polja mogu provoditi samo ovlaštene pravne osobe s umjerenim instrumentima i osposobljenim djelatnicima.

Troškove kako prvih tako i periodičkih mjerenja snosi vlasnik izvora elektromagnetskog polja. Rezultati mjerenja dostupna su zainteresiranima kod vlasnika izvora ili kod državnih agencija. Pitanjima iz područja pokretnih mreža bavi se Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), a izloženost elektromagnetskim poljima u nadležnosti je Ministarstva zdravlja, odnosno Sanitarne inspekcije. U slučaju sumnji u postupak postavljanja ili ispravnost izvora elektromagnetskog polja građani se mogu obratiti navedenim državnim tijelima i zatražiti provođenje nadzora ili mjerenja.

Koliko se medicina bavi ovim pitanjem?

- Medicina se učincima elektromagnetskih polja na ljude bavi od kraja 2. svjetskog rata. Istraživanja su provođena posve neovisno na zapadu i u bivšem SSSR-u i od tuda dolazi do povijesnih razlika u dopuštenim razinama za izloženost ljudi elektromagnetskim poljima. Iako istraživanja traju već više od 70 godina, ona još nisu završena, zato što se tehnologija pokretnih komunikacija stalno mijenja i napreduje, pa je potrebno taj napredak pratiti i novim medicinskim istraživanjima.

Nedavno nam se obratio jedan naš sugrađanin, tvrdi da je u bloku zgrada u blizini antene, u godinu i pol dana umrlo desetak ljudi od raka.... a i da ih je sada mnogo bolesnih...pa pita - koliko ljudskih života vrijedi jedna antena? Što biste mu odgovorili?

- Velike su patnje koje proživljavaju oboljeli od malignih bolesti i članovi njihovih obitelji. Teško je izgubiti člana obitelji, prijatelja ili susjeda i onima koji su pogođeni takvim gubitkom izražavam svoju sućut. Na žalost, na osnovi nepotpunih podataka nije moguće procijeniti da li je pojavljivanje malignih bolesti u spomenutom bloku zgrada veća od hrvatskog prosjeka. Na to bi pitanje morali odgovoriti medicinari.

Razumljiva je želja oboljelih od malignih bolesti i njihovih obitelji da pronađu uzročnika i "krivca" za svoju bolest, ali, na osnovi dosadašnjih znanstvenih spoznaja, bilo bi pogrešno tražiti ga među antenama i baznim postajama.


Lidija CrnčevićFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube