KULTURA
02.09.2015 u 11:18

RAZGOVOR S POVODOM
Iva Carević Peković: u Povjerenstvu za izradu Plana upravljanja Gradom su stručni, a ne politički podobni pojedinci

Od Plana upravljanja Gradom očekuje se puno, a najnestrpljiviji su malobrojni stanovnici unutar zidina kojima posljednjih godina kvaliteta života pada rapidnije od broja stalno živućih, no i to je čini se, pitanje vremena. Za izradu Plana zadužen je Zavod za obnovu, članove Povjerenstva bira gradonačelnik, a predstavnici građana će biti uključeni, no neće imati pravo glasa pri odlučivanju, kako sada stvari stoje. O tijeku izrade Plana upravljanja, interesu vijećnika, rokovima do kojih bi Plan trebao biti izrađen, porazgovarali smo s ravnateljicom Zavoda, Ivom Carević - Peković.  


komentara  13

Tko su članovi Povjerenstva i u kojoj je fazi izrada Plana upravljanja Gradom?

- Temeljem Zaključka sa sa Sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 5. Prosinca 2014. pokrenuo se postupak pripreme za izradu Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika na način da je Zavod za obnovu Dubrovnika imenovan koordinatorom njegove izrade, a gradonačelnik je ovlašten imenovati Povjerenstvo koje će nadgledati njegovu izradu. Budući je stav Zavoda da u izradi i nadgledanju (monitoringu) mogu sudjelovati isključivo stručnjaci o čijoj stručnosti svjedoče njihovi životopisi i reference (koji su do sada aktivno sudjelovali u izradi istih ili sličnih planova) i priroda posla koji trenutno obavljaju, a ne politički odabrane individue ili aktivisti bilo koje vrste, smatrali smo da kao koordinator imamo pravo iznijeti svoj stav i predložiti članove Povjerenstva.

Gradonačelnik je naš pismeni prijedlog, uz obrazloženje i predočenje referenci te kratku prezentaciju koncepta pripreme Plana upravljanja, uvažio te imenovao slijedeće članove Povjerenstva:
- Dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić (pročelnica konzervatorskog odjela u Rijeci )
- Žana Baća prof. (pročelnica konzervatorskog odjela u Dubrovniku )
- Prof. dr. sc. Krunoslav Šmit (predstojnik katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu )
- Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci (redovni profesor na katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu )
- Prof. dr. sc. Anka Mišetić (redovni profesor na studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu )
- Dr. sc. Ana Portolan (odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku )
- Bruno Diklić dipl. ing. arh. (stručni predstavnik Ministarstva kulture za UNESCO)

Naravno da je odabir članova Povjerenatva mogao biti i drugačiji, ali obuhvatiti sve stručnjake u Hrvatskoj koji bi svojim znanjem i angažmanom mogli doprinijeti značilo bi formirati tijelo koje bi u sastajanju, donošenju odluka i općenito funkcioniranju bilo sporo i tromo. Nadalje, budući smo stava da se rad svakog pojedinca treba adekvatno financijski vrednovati, takav širok postav Povjerenstva bio bi neopravdano skup. Povodeći se svime navedenim i konzultirajući se sa stručnjacima koje nam je preporučio UNESCO odabrano je sedam stručnih članova Povjerenstva. Odluke o implementaciji pojedinih prijedloga ili eventualnoj korekciji pojedinih elemenata u fazi izrade Plana upravljanja, stručni članovi Povjerenstva donosili bi putem glasovanja. Zavod za obnovu Dubrovnika napravio je prijedlog Poslovnika Povjerenstva za izradu Plana upravljanja kako bi njegov rad bio transparentan, brz i efikasan. Poslovnikom su definirana prava i obveze Povjerenika kao i mehanizmi donošenja odluka i načini evidentiranja sastanaka.

Jeste li razmišljali o uključivanju predstavnika građana u sastav Povjerenstva i hoće li oni imati pravo glasa pri odlučivanju? Naime, hoće li Plan upravljanja Gradom donijeti konkretna rješenja koja će poboljšati kvalitetu života unutar zidina, a što se najviše i priželjkuje?

- Da, tri pridružena člana Povjerenstva bi bili predstavnik Zavoda za obnovu Dubrovnika, u svojstvu koordinatora, jedan predstavnik udruga, ustanova i društava, kao i jedan predstavnik građana. Oni bi bili u svojstvu predlagatelja, odnosno osoba koje bi bile spona između interesnih skupina koje predstavljaju i samog Povjerenstva.

Dakle, ti pridruženi članovi povjerenstva imaju pravo predlagati izmjene ili dopune materije koju će izrađivač podastirati Povjerenstvu u fazama izrade, ali nemaju pravo glasa vezano za implementaciju istih izmjena ili dopuna u Plan upravljanja. O tome odlučuju isključivo stručni članovi Povjerenstva. Zavod će uputiti molbu Gradu Dubrovniku, Upravnom odjelu za kulturu, za raspisivanje javnog poziva svim zainteresiranim udrugama, ustanovama, i društvima te svim građanima, preko gradskih kotara za sudjelovanje u izradi Plana upravljanja.  

Udruge, ustanove i društva koja se prijavljuju za sudjelovanje u izradi Plana upravljanja moraju u svom statutu sadržavati barem jednu od slijedećih djelatnosti:  briga o baštini te zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prostorno planiranje i uređenje , izrada dokumenata prostornog uređenja,  praćenje stanja u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja, pružanje stručne savjetodavne pomoći glede svega navedenog, obavljanje analitičkih stručnih poslova, obavljanje djelatnosti građenjai upravljanja projektom gradnje u bilo kojem segmentu ( građevina, arhitektura, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija).

Po prijavi, oni bi kandidirali iz svojih redova nekoliko predstavnika - zastupnika, maksimalno 14, koji bi na redovitim okupljanjima identificirali probleme za koje smatraju da mogu biti ublaženi ili riješeni putem Plana upravljanja. Zavod za obnovu Dubrovnika predlaže da sastanci budu redovito održavani u velikoj sali Zavoda koja je za takvu vrstu okupljanja adekvatno opremljena.  Na inicijalnom sastanku predstavnici (njih 14) udruga, ustanova i društva trebali bi iz svojih redova odabrati jednog predstavnika koji će biti pridruženi član Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja. On bi trebao Povjerenstvu ukazivati na aktualnu problematiku i očekivana rješenja  interesnih skupina koje zastupa. Na sličan način birao bi se i pridruženi član Povjerenstva koji bi zastupao građane koji se također u sastavu ne većem od 14 predstavnika mogu sastajati u određenom terminu u velikoj sali Zavoda.

Dokad bi se sve to trebalo formalno riješiti i postoji li rok do kojega bi trebao završiti Plan upravljanja?

- Svi izbori pridruženih članova trebali bi biti gotovi do kraja rujna jer u listopadu planiramo u suradnji i djelomično uz sufinanciranje UNESCO-a organizirati edukaciju za uži krug, odnosno sudionike Povjerenstva u izradi Plana na kojoj bi svoja iskustva s nama podijelili inozemni stručnjaci.

Na taj bi način svi sudionici bili na istom stupnju znanja po pitanju Plana upravljanja, njegovog sadržaja, značaja, obuhvata i zakonodavnog okvira.

Za sada nismo dobili ni od Ministarstva kulture, a ni od UNESCO-a naputak ili informaciju do kada bi Plan trebao biti izrađen. Naša je procjena da će njegova izrada, uključujući i vrijeme potrebno za okupljanje Povjerenstva u punom sastavu, odobrenje Koncepta, izradu Projektnog zadatka i javnu nabavu za odabir izrađivača  trajati najmanje dvije godine.

Sve radnje koje su poduzete i koje će se poduzimati po pitanju Plana upravljanja bit će u skladu sa Smjernicama koje smo dobili od Ministarstva kulture i UNESCO-a te odabranih stručnjaka i savjetnika. Uvjereni smo da samo ako su uključene sve interesne skupine i ako su svi relevantni akteri usuglašeni oko Koncepta Plana, on može biti kvalitetan i održiv.

Na sjednici Gradskog vijeća ste pozvali vijećnike da dođu u Zavod i upoznaju se s radom i planovima vezanima i uz projekt o kojemu govorimo. Tko se sve odazvao?

- Da, bila sam slobodna pozvati sve zainteresirane vijećnike da dođu u Zavod i upoznaju se sa našom strategijom i planom. Interakcija i bolja komunikacija uvelike bi pomogla da se neke nedoumice i problemi rješavaju puno brže. Za sada su se odazvali gospodin Franković, gospodin Viđen, gospodin Kristić i gospođa Muratti. Sretni smo što su bez politiziranja i predrasuda saslušali naše prezentacije i pozitivno se očitovali o istima. Naravno da ćemo i dalje svima koji su zainteresirani vrlo rado prezentirati naš rad i djelovanje bilo da se radi o Planu upravljanja, pripremi projekata za eu fondove ili samom Programu i strategiji Zavoda za obnovu Dubrovnika.


L.CrnčevićFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme
casablanca
KULTURA
0      13|02|20 u 17:26
Kultna Casablanca za Valentinovo u Visiji
Christiano_Pambianchi
KULTURA
0      13|02|20 u 14:58
Dvije fatalne ljubavi Cristiana Pambianchia
sveti_tripun_naslovna
KULTURA
0      09|02|20 u 15:55
FOTO/VIDEO: Mnogi Dubrovčani u Kotoru u procesiji Sv. Tripuna
libro_sv_vlaha
KULTURA
0      07|02|20 u 20:27
"Libro svetog Vlaha" sutra u Lazaretima
lindjo_naslovna
KULTURA
0      07|02|20 u 20:01
FOTO: NAKON DUGIH 40 GODINA Linđo predstavio nosač zvuka "Poslušajte ljudi glas ovoga"

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube