VIJESTI
13.12.2017 u 23:45

FOTO: Građani zabrinuti planovima za novi Belvedere: "Je li Gradu prioritet javni ili privatni interes?"

U prepunoj gradskoj vijećnici u srijedu je održano javno izlaganje i rasprava o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere. 


komentara  1

Pročelnica UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Jelena Lončarić na početku je istaknula kako se izmjene i dopune PPU-a i GUP-a odnose isključivo na prostor Belvederea te će se kao takve i razmatrati. Podsjetila je kako je temeljem svih potrebnih studija i mišljenja početkom godine donesena odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, ali je zato u okviru postupka izrađena konzervatorska podloga i krajobrazna studija, a također je pri završetku Studija procjene utjecaja na baštinu (HIA) koja će paralelno ići na ocjenu UNESCO-u. Izvješće o javnoj raspravi obraditi će se u roku od 30 dana, u međuvremenu se izrađuje nacrt konačnog prijedloga koji će se uputiti Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, a potom uz sve potrebne suglasnosti i na usvajanje Gradskom vijeću. 

- Detaljni plan predviđa veliki volumen izgradnje hotela i veliki broj podzemnih katova i nije prikladan budući da je problem u pristupu i terenu koji je u nagibu. Kao rezultat postojećeg stanja renovacija nije moguća, a realizacija DPU-a nije opcija za razvoj projekta. Zato smo pokrenuli novi projekt i temeljem tržišne analize otvorili natječaj na međunarodnoj razini s najiskusnijim i najuspješnijim arhitektima. Odabrali smo 25 međunarodnih arhitektonskih tvrtki, a 13 ih je poslalo prijedlog izrade projekta. U uži krug ušlo je četvero arhitekta koji su dobili nagrade za svoja arhitektonska dostignuća, što je ravno Nobelovoj nagradi u arhitekturi, kazao je tom prigodom Gunther Bischof koji je u ime investitora ukratko predstavio dosadašnji tijek natječaja.

Arhitekt Marko Dabrović iz studija 3LHD kao autora pobjedničkog idejnog rješenja objasnio je kako je planiran topografski način izgradnje koji bi se uklopio u okoliš kako bi silueta građevine iz grada bila što manja, budući da hotel dominira pontom i stvara jedan neprirodan kontrapunkt Gradu. Istaknuo je kako su svi javni prostori predviđeni u donjoj zoni uz obalu, a građani će imati neometan pristup putem šetnice za koju je investitor izdvojio oko 400 kvadrata parcele.

- Osnovna izmjena je da je zona hotela zajedno sa zonom za rekreaciju na jugoistočnom dijelu pretvorena u jedinstvenu zonu turističkog naselja. Mislim da tu postoji jedan neopravdan strah ljudi da je to nešto bitno različito od hotela, nama urbanistima to je manje-više jednaka stvar, imamo prostor kojim upravljaju ugostitelji. Glavna zadaća svakog prostornog plana je da odredi što je građevinsko područje a što ne. Jasno je vidljivo da je zona javne šetnice već razgraničena kao javna, zacrtana i nedvojbeno određena sa granicama koje su fiksne i kao takva je de facto definirala granicu zone turističkog naselja prema moru, na način koji je gotovo istovjetan granici postojećeg GUP-a. Zona nije došla bliže moru, na nekim je dijelovima dapače nauštrb zone planirana šetnica, kazala je predstavnica izrađivača izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Ana Putar, ističući kako će u odnosu na važeći DPU planirani projekt imati četiri puta manju bruto izgrađenost, znatno manju visinu i manji broj etaža.

Uslijedila je burna rasprava kojoj su se pridužili brojni stanovnici Svetog Jakova i Zlatnog potoka.

Gradski vijećnik Ljubomir Nikolić podsjetio je kako je idejni projekt za Belvedere bio jednoglasno usvojen na Gradskom vijeću uz nekoliko uvjeta koji se do danas nisu ispunili.

- Zahtijevali smo da sve izmjene PPU i DPU budu definirane na način da prostor u cijelom obuhvatu bude javan i nesmetan, i tad su svi vijećnici bili složni da GUP mora riješiti prometnu povezanost ovog područja. To su bile vrlo jasne stvari, i imali smo veliko povjerenje u odabranog arhitekta jer kao dijete grada može razumjet naše potrebe. Zašto smo toliko oprezni? Pogledajte velike projekte koji su predstavljeni kao spasonosna rješenja, svaki je završio vrlo dvojbeno, od javne garaže, sportsko rekreacijskog centra na Srđu do marine na Lapadskoj obali… Radi se mimo prostornih planova, na način da lokalne vlasti to prešutno prihvaćaju. Ne želim ovaj projekt usporedit, ali molim investitore da shvate zašto se bojimo. U svim projektima građani nisu dobili ništa, grad je praktički izgubio nešto, izgubio je prostor i dobio priliku da bude tužen, rekao je Nikolić apelirajući da se maksimalno uvaže zahtjevi građana te da se pokaže logičan slijed postupaka, prije svega utvrdi granica pomorskog dobra kako bi i prostorni plan imao jasno utvrđene granice.

SRĐ JE GRAD: "Jesmo li opet prevareni - ili o kakvom se uopće Belvederu ovdje radi? Hotelu ili zatvorenom resortu?"

Gradonačelnik Franković odgovorio je kako je u postojećem DPU predviđena megalomanija što nitko ranije nije smatrao spornim, te kako odabrano arhitektonsko rješenje sigurno ima grad u fokusu.

Igor Legaz iz udruge Divlja liga vaterpolo rekao je kako se može kazati da je postojeći plan iz 2013. godine bio idealan, jer objedinjuje najvrijednije područje u cijeloj Dalmaciji.
- Što postojeći DPU predviđa? Hotel, javne garaže, zonu sporta i rekreacije, koncertnu dvoranu…Odjedanput se preko noći pojavljuje projekt, i po svemu je jasno da se tu radi o ekskluzivnom resortu bez pristupa. Digli su zonu rekreacije, garažu, dvoranu, i još nam idu dignut put Vlaha Bukovca. To je crta koja se ne smije proć. Današnji javni put nije prestao biti javan, danas je to prometnica koju Grad iz ne znam kojeg razloga ne želi uknjižit u svoje vlasništvo. Ulice Frana Supila i Vlaha Bukovca su slijepe samo zato jer nisu dovršene i treba ih spojiti. Također, čitav podijum amfiteatra je apsolutno pomorsko dobro. Podvalila se priča o nekoj šetnici. Što će nam to? Ona je stoljećima tu otkako postoji samostan Svetog Jakova. Tražili smo da se lift ukloni ali problem su strme skale, no između u šumici bi se mogao napraviti serpentinasti pristup obali. Ovdje treba uzeti u obzir i sociološki fenomen okupljališta, govoriti o tjeranju Dančara sa Danača je isto što i tjeranje sa ponte Sv. Jakova. Oni se tamo bude, doručkuju, kupaju, igraju, uređuju više od četvrtine stoljeća to mjesto, i na ovaj ih se način želi istjerat... Nas se puno ne tiče kakav će hotel bit, bitno je da je ulica Vlaha Bukovca cjelina, to je jedan od najstarijih putova u Dalmaciji. Ovdje ispada da hotel ne može biti luksuzan ako je tu put.

- Ništa se ovim projektom ne mijenja na poziciji plaže i stijenama, ovo nije planirano kao zatvoreni resort za bodljikavom žicom. Hotel je najotvorenije privatno vlasništvo koje postoji, odgovorio je Dabrović ponavljajući kako javna cesta tehnički završava ispred samostana Sv. Jakova, a dalje se nastavlja šetnica.

- Put iza Belvedera je postojao do malog hotela, jer se hotel ne bi mogao ni izgradit da on nije postojao. Gdje su nestale skale između ulica F. Supila i V. Bukovca? Prije se i bus tu okretao, nije bilo željeznih ograda, a sad odjedanput zatvarate taj dio? – upitala je stanovnica Sv. Jakova Jadranka Vlatko, izrazivši zabrinutost kako bi mogli ostati još više izolirani.

Gradonačelnik je odgovorio kako problem uzročno-posljedično leži  u tome što nema ugostiteljskog objekta koji je davao impuls tom dijelu grada.
- Sigurno je to jedan od zapuštenijih dijelova grada, činjenica da nema butige ni rasvjete, a da ne govorimo o Zlatnom potoku gdje se ne može mimoić autom... Grad Dubrovnik je u proračunu za 2017. osigurao sredstva za sanaciju i uređenje te ceste, mi ćemo sigurno poboljšati prometnu infrastrkuturu i pronaći gdje ostvariti parkinge, Libertas će sigurno pronaći interes, a vjerujem da će biti interesa i za otvaranje butige.

- Već godinama pokušavamo nešto napraviti, je li gradu prioritet javni ili privatni interes? Nemamo puno vremena, čak smo uspjeli prikupiti suglasnost 200 stanara Zlatnog potoka za izgradnju garaže, butige, ljekarne i svih sadržaja. Nama je sada krajnje vrijeme jer izgradnjom hotela gubimo sva mjesta, svi auti biti će nepropisno parkirani i bilo što da se dogodi mogla bi nastati šteta, upozorio je stanovnik Zlatnog potoka Zlatko Tomić.

Nikola Beusan (Lučka kapetanija Dubrovnik) postavio je pitanje hoće li se prostor iskoristiti za izgradnju marine, s obzirom da se spominje privezište za 12 plovila nedefinirane duljine, što može biti barka do 12 metara i jahta od 50 metara, na što je Dabrović odgovorio kako se za sada takvo nešto ne planira.

Nikša Selmani kazao je da je suština problema ta što bi se u takvom procesu kao što je pokretanje izmjena PPU-a najprije trebalo dokazati koji se javni interes štiti tim izmjenama, jer u protivnom može biti riječ o pogodovanju.

- Govori se o formi idejnog rješenja, je li to još uvijek otvoreno interpretaciji? Kako mi znamo da će se ovaj projekt napravit, tko nam to garantira, mijenjamo prostorne planove bez da znamo hoće li se ostvarit investicija.

Dabrović je odgovorio kako je Grad Dubrovnik zaključao mogućnosti promjena te bi se kod svake preinake trebala provesti nova HIA.

Svjetlana Jelavić Dean iz Društva arhitekata Dubrovnik  ponovila je stav koji su izrazili putem otvorenog pisma.

- Za lokaciju ove vrijednosti i ove iznimnosti bilo je potrebno pristupit izradi plana uređenja užeg prostora, kroz koji bi se najprije utvrdio javni interes, izradile podloge, utvrdila granica pomorskog dobra prije svega, a onda izradile studije. Ovdje se radi o velikoj izmjeni koncepta uređenja ovog prostora. Dosad je bio izgrađen i planira se izgradit turistički kompleks T1, a sad turističko naselje (T2), što nikako nije isto - ono se bez ikakve muke može zatvoriti. Natječaj koliko god donio kvalitetno rješenje, ono nije prošlo verifikaciju niti kroz Gradsko vijeće u odnosu na javnost što je proces koji je izbjegnut, a drugi presedan je izbjegavanje izrade UPU-a. Sigurno da je svima u interesu da to ne bude ruševina i da se prostor revitalizira, no je li procijenjeno što građani gube?

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIKAGUNĐATE ZBOG GRUŠKE MARINE I PAŠALIĆEVOG LAVA? Pođite danas u Gradsku vijećnicu!

Gradonačelnik Franković kazao je kako će idući tjedan predočiti UNESCO-u novi plan Buffer zone.
- Postojeći GUP nije dobar i smatram da ga treba mijenjat, a izrada zahtjeva razdoblje duže od 2 godine. Moratorij na GUP koji tražite značio bi zaustavljanje apsolutno svih projekata bez prostorno-planske dokumentacije. To bi značilo da stanova ni vrtića u Solitudu neće biti 4-5 godina, ni kanalizacije na elafitskim otocima ili u Staroj Mokošici, da neće biti pročistača otpadnih voda. Moratorij bi značio apsolutno zaustavljanje grada na duže razdoblje.

Javna rasprava traje do 22.12, s time da se primjedbe i prijedloge mogu dostaviti u pisanom obliku zaključno do 29. prosinca 2017. Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na adresu Pred Dvorom 1.

VIDEO: Naglasci s javne rasprave o Belvederu/ "tko je napad'o, a tko "šijo"?"


M.D./ dubrovniknet teamFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube