VIJESTI
27.01.2018 u 11:28

Legaz o dijelu Ulice Vlaha Bukovca: pravno odlučni su podaci u zemljišnoj knjizi

Igor Legaz u ime udruge Divlja liga vaterpolo reagirao je na očitovanje tvrtke Vila Laurus, vlasnika hotela Belvedere. Detaljno razlažući dokumentaciju koju je prihvatio Legaz tvrdi: "Kad se podaci u katastru, razlikuju od podataka u zemljišnoj knjizi, pravno odlučni su podaci u zemljišnoj knjizi". U nastavku donosimo njegovo reagiranje. 


komentara  0

PRVO

Uz članak od 23.01.2018. objavljeno je rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju od 01.12.2009., koje je Udruga pribavila iz spisa Općinskog suda u Dubrovniku, br. Z-99/10.

Legaz riješio spor oko ulice Vlaha Bukovca - vlasnik puta je Republika Hrvatska

U prvoj stavci izreke tog rješenja, popisano je 9 nekretnina iz z.ul. 1272 k.o. Dubrovnik, među kojima i č.zem. 2459.

U drugoj stavci izreke tog rješenja, popisano je 5 nekretnina iz z.ul. 1357 k.o. Dubrovnik.

U obrazloženju tog rješenja napisano je da naznačenih 14 nekretnina (među kojima je i č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik), nisu bile predmetom procjene u postupku pretvorbe društvenog poduzeća "Belvedere" s.p.o., a što je Hrvatski fond za privatizaciju utvrdio uvidom u rješenje koje je donio 18.09.1996.

Dakle, Hrvatski fond za privatizaciju, koji posjeduje kompletnu dokumentaciju o privatizaciji društvenog poduzeća "Belvedere" s.p.o. navodi da se č.zem. 2459 (z.ul. 1272) k.o. Dubrovnik ne nalazi na popisu procijenjenih nekretnina u postupku pretvorbe, tako da Igor Legaz ne poseže za proizvoljnim tumačenjem,  nego doslovno prepisuje akt, koji je javno objavljen uz članak od 23.01.2018.


DRUGO

Uz članak od 23.01.2018. objavljeno je rješenje Općinskog suda u Dubrovniku, br. Z-2363/94 od 03.04.1996., koje je doneseno u postupku, pokrenutom na temelju prijavnog lista od 16.11.1994., Ureda za katastarsko-geodetske poslove Dubrovnik.

Tim rješenjem nije prihvaćena promjena oblika č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik, nije prihvaćena promjena oblika č.zem. 1877/4 k.o. Dubrovnik, a nisu prihvaćena ni poništenja 8 nekretnina (sve za k.o. Dubrovnik).

Kao najuvjerljiviji dokaz da čestici zemlje 2459 k.o. Dubrovnik nije promijenjen oblik, jest tlocrtna površina te nekretnine, koja danas (jednako kao i prije 140 godina) iznosi 1780 kvadratnih metara.

To rješenje od 03.04.1996., dostavljeno je pravnim prednicima tvrtke "Vila Larus" d.o.o. koji  rješenje nisu ožalbili.

Također, rješenje, br. Z-2363/94 od 03.04.1996., Općinski sud u Dubrovniku dostavio je i Uredu za katastarsko-geodetske poslove Dubrovnik, koji ga je potpuno ignorirao!

Nakon što je zaprimio rješenje, br. Z-2363/94 od 03.04.1996., Ured za katastarsko-geodetske poslove Dubrovnik, odmah je morao ispraviti katastarske planove "stare izmjere" za k.o. Dubrovnik, ali to nije učinio, pa kao posljedicu ignoriranja sudskog (pravomoćnog) rješenja, trpimo ovakvo krivotvoreno stanje:

- č.zem. 1875/4, č.zem. 1875/6, č.zem. 1875/8, č.zem. 1877/5, č.zem. 1877/8, č.zem. 1877/9 i č.zem. 1877/2 i č.zem. 1875/10, koje u zemljišnim knjigama postoje, nisu ucrtane u sadašnje katastarske planove k.o. Dubrovnik (stara izmjera),

- č.zem. 2459 i č.zem. 1877/4 postoje i u zemljišnim knjigama i u sadašnjim katastarskim planovima k.o. Dubrovnik (stara izmjera), ali im se podaci razlikuju (bitna odstupanja u oblicima, odnosno tlocrtnim površinama)

- č.zem. 1877/10, koja u zemljišnim knjigama nikad nije postojala, ima je u sadašnjim katastarskim planovima k.o. Dubrovnik (stara izmjera)


TREĆE

U izvatku iz zemljišne knjige od 23.01.2018., koji se odnosi na z.ul. 1272 k.o. Dubrovnik, napisano je da (tlocrtna) površina č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik iznosi 1780 kv.m, vidljiva je zabilježba spora, pod (već spomenutim) br. Z-99/10, a naznačena je i postojanje zemljišnoknjižnog postupka ("plomba"): br. Z-15054/17,  o prijedlogu tvrtke "Vila Larus" d.o.o., pokrenutog radi "ispravka pogrešnog upisa, koji nije konačno riješen".


ČETVRTO

U članku od 26.01.2018., tvrtka "Vila Larus" d.o.o. navodi kako "nije u cijelosti upisano poništenje i korekcije čestica od kojih je nastala čestica 1877/4 k.o. Dubrovnik, te je trenutno u tijeku rješavanja predmetne situacije".

Reagiranje investitora - Dio Bukovčeve ulice uknjižen je u temeljni kapital hotela Bellvedere

Jasno je da "Vila Larus" d.o.o., ukazuje na predmet: Z-15054/17, kada piše o postupku koji je u tijeku, a vjerojatno misli kako postupak o prijavnom listu od 16.11.1994., br.  Z-2363/94, nije konačno riješen?!

Izgleda da se "Vila Larus" d.o.o. nada kako će sve probleme riješiti kroz zemljišnoknjižni predmet, br.  Z-15054/17, kao da se radi o nekakvim pogreškama prilikom zemljišnoknjižnih upisa. Međutim,  riječ je o nagomilavanjima  falsifikata, preko falsifikata, koji su počinjeni u dubrovačkom katastarskom operatu. Sa stajališta kaznenog prava, posebno je zanimljiv nestanak prijavnog lista, br. 1076/71 od 20.10.1971. koji se navodi u pravomoćnom rješenju Tajništva Skupštine općine Dubrovnik od 05.11.1971., a koje se nalazi u spisu Općinskog suda u Dubrovniku, br. Z-1493/82.


PETO

Zaključno, dubrovački ured za katastarsko-geodetske poslove je predložio Općinskom sudu u Dubrovniku, da se, na temelju prijavnog lista od 16.11.1994., upiše promjena oblika za č.zem. 2459 k o. Dubrovnik.

Tim prijavnim listom je, u naravi, predloženo da dio ulice Vlaha Bukovca, od onog poznatog mjesta gdje je tvrtka "Vila Larus" d.o.o. postavljala stupiće, pa do mikrolokacije gdje je bila kuća Nikole Barbarića, svojom (tlocrtnom) površinom "uđe" u sastav č.zem. 1877/4 k.o. Dubrovnik.

Međutim, Općinski sud u Dubrovniku, (pravomoćnim) rješenjem, br. Z-2363/94 od 03.04.1996. takav prijedlog Ureda za katastarsko-geodetske poslove Dubrovnik nije prihvatio.

Nakon toga, Republika Hrvatska zatražila je uknjižbu prava vlasništva, vrhu cjeline č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik i ishodila je takvu uknjižbu, u odnosu na svih 1780 kv.m (tlocrtne) površine te nekretnine.

Ured za katastarsko-geodetske Dubrovnik, kako je već navedeno, potpuno je ignorirao sudsko (pravomoćno) rješenje, pa su zato oblici č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik, različito prikazani u katasarskom planu ("stare izmjere") k.o. Dubrovnik, od onog u z.ul. 1272 k o. Dubrovnik.

Kad se podaci u katastru, razlikuju od podataka u zemljišnoj knjizi, pravno odlučni su podaci u zemljišnoj knjizi. 


dubrovniknet teamFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube