VIJESTI
30.01.2018 u 18:09

Investitori ponovno pobijaju Legazove navode oko Belvederea

Tvrtka Vila Laurus, vlasnik hotela Belvedere reagirala je na članak objavljan na našem portalu pod naslovom „Legaz o dijelu Ulice Vlaha Bukovca: pravno odlučni su podaci u zemljišnoj knjizi” .  Kako ističu,  u tekstu lgor Legaz ponovno iznosi netočne činjenice i neprovjerene tvrdnje o investitoru koje bi javnost mogle dovesti u zabludu. Njihovo očitovanje prenosimo u cijelosti:


komentara  1

Netočno je kako Igor Legaz tvrdi da „…Hrvatski fond za privatizaciju, koji posjeduje kompletnu dokumentaciju o privatizaciji društvenog poduzeća "Belvedere" s.p.o. navodi da se č.zem. 2459 (z.ul. 1272) k.o. Dubrovnik ne nalazi na popisu procijenjenih nekretnina u postupku pretvorbe“. Iz potvrde koju je izdao Centar za restrukturiranje i prodaju (pravni sljednik Hrvatskog fonda za privatizaciju) 08. svibnja 2014. jasno je vidljivo da je u postupku pretvorbe društvenog poduzeća Belvedere s.p.o. Dubrovnik procijenjena nekretnina 5000 k.o. Dubrovnik. Uz potvrdu priložen je i popis posjeda p.l. 3130 s usporedbom stare i nove izmjere k.o. Dubrovnik.

Iz navedenog popisa posjeda proizlazi da kč.br. 5000 k.o. Dubrovnik odgovara čest zemlje, 1877/4 (neplodno 33.515 m2), te zgradnim česticama 3032 (stari dio 72 m2),  3052 (stari dio 212 m2), 3196 (novi dio 6.405 m2), 3199 (lift 09 m2), 3198 (vodosprema 110 m2), 3200 (plinska stanica 10m2).

Navedene nekretnine upisane su u zemljišnim knjigama temeljem prijavnog lista evidentiranog u zemljišnim knjigama pod brojem Z-2363/94.

Dakle, radi se o činjenici da prijavni list nije proveden u cijelosti, te kako poništene čestice još uvijek postoje u zk. ul. 1272 k.o. Dubrovnik, to se u odnosu na iste Hrvatski fonda za privatizaciju očitovao kao da iste nisu ušle u kapital društva Belvedere d.d. tijekom pretvorbe, dok odnosno rješenje o pretvorbi iz 1996. godine naznačuje samo jednu česticu 5000 k.o. Dubrovnik koja je nastala kao posljedica provedbe gore spomenutog prijavnog lista iz 1994. godine, a ne sve čestice iz kojih je nastala. Trenutno je u tijeku rješavanje predmetne situacije.

Zatim, Igor Legaz tvrdi kako „…Tim rješenjem nije prihvaćena promjena oblika č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik, nije prihvaćena promjena oblika č.zem. 1877/4 k.o. Dubrovnik, a nisu prihvaćena ni poništenja 8 nekretnina (sve za k.o. Dubrovnik)“, što nije točno. Iz navedenog prijavnog lista vidljivo je iz kojih je zemljišnih čestica nastala čestica 1877/4 k.o. Dubrovnik (odnosno čestica 5000 k.o. Dubrovnik), dok je na zadnjoj strani prijavnog lista pod naslovom „Obrazloženje“ izričito navedeno  poništenje odnosno promjena oblika u odnosu na čestica za koje se u članku tvrdi da nije prihvaćeno. Iz toga jasno proizlazi da je prijavni list Z-2363/94 proveden u zemljišnim knjigama, jer u protivnom nekretnine koje odgovaraju katastarskoj čestici 5000 k.o. Dubrovnik ne bi u identičnoj površini bile upisane i u zemljišnim knjigama.

Također, netočni su i navodi da je predmetno rješenje dostavljeno Uredu za katastarsko-geodetske poslove te da katastar nije reagirao. Upravo suprotno, Ured za katastarsko-geodetske poslove dostavio je prijavni list zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Dubrovniku, a ne obrnuto, što je jasno vidljivo iz prijavnog lista.

Nadalje, Igor Legaz nanovo ponavlja neistinitu tvrdnju da „…Općinski sud u Dubrovniku, (pravomoćnim) rješenjem, br. Z-2363/94 od 03.04.1996. takav prijedlog (da dio ulice Vlaha Bukovca "uđe" u sastav č.zem. 1877/4 k.o. Dubrovnik) Ureda za katastarsko-geodetske poslove Dubrovnik nije prihvatio“. Točno je da je prijavni list proveden jer je novoformirana katastarska čestica 1877/4 K.O. Dubrovnik (kat. čest. 5000 – nova izmjera) uredno upisana u zemljišnim knjigama u ukupnoj svoj površini i obliku sukladno prijavnom listu, uključujući i dio čest. zem. 2459 K.O. Dubrovnik površine od 544 m2, koja je činila dio puta Vlaha Bukovca. Iz obrazloženja prijavnog lista jasno proizlazi da je sud prihvatio cjelokupni prijavni list. Nigdje u navedenom rješenju nema naznake da se ne prihvaća provedba u bilo kojem dijelu.

Konačno, u odnosu na navod da je Republika Hrvatska vlasnik cjelokupne č.zem. 2459, kako smo prethodno pojasnili, ista nije usklađena sa stvarnim stanjem, kao posljedica djelomične provedbe prijavnog lista iz 1994. godine. Društvo Vila Larus d.o.o. je punopravni vlasnik nekretnina koje su upisane u zk.ul. 2954, a koje nekretnine su upisne temeljem provedbe prijavnog lista od 16.11.1994. U trenutku stjecanja predmetnih nekretnina društvo je bilo zaštićeno povjerenjem u zemljišne knjige, te su u odnosu na društvo pravno odlučni podaci za nekretnine u površini i obliku kako su iste upisane u zk.ul. 2954.

Zaista smatramo da neutemeljene optužbe koje Igor Legaz navodi, poput „…Međutim,  riječ je o nagomilavanjima  falsifikata, preko falsifikata, koji su počinjeni u dubrovačkom katastarskom operatu“, nemaju pravno uporište jer su sve ispravne i točne činjenice jasno vidljive i dostupne iz ranije spomenute dokumentacije. Radi se o teškim optužbama prema upravnim tijelima za počinjenje kaznenih djela poput falsificiranja javnih isprava, nestanku dokumentacije i krivotvorenju stanja u katastarskom operetu, a sve s ciljem pogrešnog informiranja javnosti.

Ovakvim tekstom čitatelji www.dubrovniknet.hr ostali su uskraćeni za cjelovitu i točnu informaciju te stoga molimo da, sukladno članku 40. i 41. Zakona o medijima, objavite ispravak objavljenog teksta u cijelosti.

U cilju dobre buduće suradnje, za sve daljnje potrebne informacije vezano za Vila Larus d.o.o. i projekt Belvedere neophodne za Vaš kvalitetniji i uspješniji rad, stojimo Vam na raspolaganju.

Stella Šimunović, odvjetnik


dubrovniknet teamFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Vezani članci
Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube