VIJESTI
13.09.2018 u 21:31

Gradski kotar Ploče iza Grada pripremio program projekata za 2019.

Gradski kotar Ploče iza Grada pripremio je program projekata za uvrštenje u Proračun Grada Dubrovnika, 2019. godine. Osim nabrojenih problema, koji muče građane ovog dijela grada, oni su dali i prjedloge rješenja, ali i fotografirali svaku lokaciju koja se spominje u Planu. Sličan plan pripremio je i Gradski kotar Grad, a podsjetimo oba ova kotara vodi nezavisna lista građana Dajmo ruke. Nadamo se da će i ostali gradski kotarevi predati svoje planove i programe, koji će se uz pomoć i razumijevanje gradske uprave realizirati u slijedećoj godini. Program pročitajte u nastavku.


komentara  0

PRIJEDLOZI PROGRAMA 2019. GK Ploče - iza Grada


Ograda iznad plaže Banje je oronula i rasklimana, te kao takva predstavlja smrtnu opasnost za pješake.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
“Bečka ograda” kao zadovoljavajuće estetsko i sigurnosno rješenje

Zid iznad plaže Banje nastavan na ogradu.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Urušeni dio zida napraviti kao nastavak na postojeći zid sa odvodima za oborinske vode.

Pločnik iznad plaže Banje je u lošem stanju.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Zamijeniti oštećene kamene ploče i popločati betonirani nastavak šetnice pokraj kioska Tiska.
      
Neprikladna pozicija pulta “Banje beach”-a na poziciji za fotografiranje.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Po danu izmjestiti pult “Banje beach” na istočnom ulazu u skaline ispred rašćela.

Cijelom dužinom ulice Frana Supila nedostaju stupići.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Ponovno nadopuniti niz stupića.

Nejasno ucrtana parkirna mjesta za motore iznad plaže Banje i Lazareta
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Ponovno ucrtati.

Nedostatak prostora GK Ploče iza Grada
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Potencijani prostori:
- Frana Supila
- Prostor pokraj Laure - ex Ćebo - Prostor u Lazaretima
- Bivša pošta

Loša prometna povezanost GK-a sa ostalim linijama javnog prijevoza i ostatkom Grada.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Uvesti dodatni 8A minibus koji bi prometovao kružno na relaciji Stanica ex Hotela Belvedere - Ploče.
Na ovaj način bi stanovnici mogli do butige na Pločama, preko ili iza Grada do Pila, djeca iz škole, te bi se djelomično rasteretila prometna gužva u kotaru jer ih dio stanovnika ne bi koristio osobne automobile.

Nedostatak prehrambene butige na potezu Viktorija - ulaz u ulicu Zlatni potok
PRIJEDLOG RJEŠENJA
3 lokacije:
- Viktorija
- Ispod igrališta “Hrvoje Ćupić” - Ulaz u ulicu Zlatni potok

Prostor za zaustavljanje turističkih autobusa ispred Gimnazije zauzima potencijalna parkirna mjesta.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Prostor za zaustavljanje turističkih autobusa izmjestiti iz GK Ploče iza Grada i prenamijeniti u dijagonalna parkirna mjesta.
 
Neadekvatna i nesigurna autobusna stanica uz Ugostiteljsku školu.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Ugostiteljska škola je u vlasništvu zemljišta za izmještanje odnosno uvlačenje stanice s glavne ceste na zemljište škole.

Niska sigurnost u prometu na pješačkim prijelazima u blizini škola.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Povećati faktor sigurnosti uvođenjem sigurnosnih kamera, mjerača brzine ili ležećih policajaca.
   
Neodgovarajuća ili nepostojeća rasvjeta u ulicama Cavtatska i Obodska i u ulici koja povezuje ulice Vlaha Bukovca i Frana Supila uz ex Hotel Belvedere.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Sanirati i postaviti rasvjetu.

“Karićgrad” i neprimjeren način i pozicije odlagališta smeća na predijelu Ploča.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Smeće izmjestiti iz Lazareta.
Na zapadnom dijelu sadašnjeg “Karićgrada” (također ispod Žičare, na Tenisu i na Viktoriji) uvesti pametna odlagališta sa spremnicima za smeće koji se koriste pokraj teniskih terena u Uvali Lapad.
Revidirati poslovanje karičara i prostora koji smiju koristiti te njihovim izmještanjem osloboditi prolaz do javnog WC-a.
               
Nered u parku Komarda.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Potrebna intervencija.

Napuknuće dijela skalina koji vode od vrha ulice Zlatni potok do Viktorije.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Potrebna sanacija.
   
Napuknuće dijela skalina koji vode od Viktorije do ulice Vlaha Bukovca.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Potrebna sanacija.

Neadekvatni ili neistaknuti nazivi poprečnih ulica: Lukše Beritića, Obodska, Konavoska, Lazarina, Sunčana, Frana Čale, Put od Bosanke...
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Istaknuti nazive poprečnih ulica uzimajući u obzir smjer kretanja vozila cestom Petra Krešimira IV i Frana Supila.
  
Nelogično označena cesta i parkirani auti zaposlenika na cesti Vlaha Bukovca ispred parkinga hotela Villa Dubrovnik.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Pravilno označiti javnu cestu i osigurati dovoljnu količinu kolnika propisanu zakonom.
 
Prekinut nogostup pokraj Ugostiteljske škole.
Prekinuta i neoznačena pješačka zona od skretanja u Sveti Jakov do stupića ispred hotela Argentine.

PRIJEDLOG RJEŠENJA
Označiti suvisli nastavak pješačkih zona.

U Ulici Frana Supila je kontejner koji zaklanja pola ulaza u Konavosku ulice.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Potrebno je izmjestiti kontejner.
       
Uočena privatna parkirna mjesta s lijeve i desne strane Konavoske ulice, u Petra Krešimira IV 11, te ispred prostorija Linđa i Umjetničke galerije Dubrovnik.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Provjeriti vlasništvo i sukladno vratiti javna parkirna mjesta.

Nedostatak kanti za otpatke kućnih ljubimaca.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Postaviti periodično kante za otpatke kućnih ljubimaca sa odgovarajućim vrećicama u ulicama Petra Krešimira IV, Frana Supila i Vlaha Bukovca.
       
Urediti površine koje su potencijalna prijetnja od požara.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Ukloniti srušeni i osušeni bor na potezu između ulice Lazarina i Ugostiteljsko - turističke škole. Ošišati suho raslinje.

Neispravnost i neadekvatnost protupožanih hidranata i opreme.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Postaviti protupožarne hidrante duž cijele granične zone GK Ploče iza Grada (Srđ - Bosanka - Žarkovica). Osposobiti pumpnu stanicu koja može podržati pritisak vode na hidrantima.

Kanalizacija otpadnih voda koji su spojeni na odvod Hotela Belvedere - uočena polucija fekalija iz šahtova, nesnosan smrad, postoji mogućnost zaraze i ekološke katastrofe
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Hitno ispumpati fekalije i pronaći rješenje da se situacija ne ponovi.
  
Villa Gjivovic je prisvojila 30% gradskog zemljišta.
Zidovi u lošem stanju:
- između Ville Gjivovic i Ville Dubrovnik (Vlaha Bukovca)
- između Gjivovica i Betine špilje (Vlaha Bukovca)
- od Viktorije do hotela Argentine (Frana Supila)
- djelomično sjeverni zid od Viktorije do ulaza u Zlatni potok (Frana Supila) - sjeverni zid na Viktoriji
- ispred crkve Sv. Jakova
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Potrebna obnova i rekonstrukcija zidova.
Potreban je povrat jer su sadašnji skalini koji vode na kupalište Gjivovic na privatnom zemljištu.
           
Na potezu od ulice Frana Supila do hotela Argentine nedostaju kamene poklopnice.

PRIJEDLOG RJEŠENJA
Nadomjestiti poklopnice.

Na lokaciji Ulica Vlaha Bukovca 8 nalazi se zapušten ljetnikovac.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Urediti u Eko igralište za djecu (primjer Park Puntižela), mali botanički vrt i mjesto za hranjenje ptica, prostor za nastavu u prirodi...

Zapušten pješački prostor ispred crkve Sv. Jakova. PRIJEDLOG RJEŠENJA
Obnoviti pješačku zonu.

Spomen ploča Marinu Getaldiću na ulazu u kuću Wagner treba obnovu.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Obnoviti spomen ploču.
  
Nedostatak poveznih ulica za ulice Frana Supila i Vlaha Bukovca (postojeća je na privatnom vlasništvu i nedostatna).
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Izgradnja skalina kroz odvodni kanal od ulaza u ulicu Zlatni potok do ulice Vlaha Bukovca.
   
Situacija i vlasništvo bivšeg odmarališta Jugobanka?
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Razjasniti situaciju i vlasništvo.

Nogometno igralište na Pločama iznad Gimnazije je zapušteno.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Obnoviti i urediti nogometno igralište: ošišati raslinje u okolini i na samom terenu, postaviti kvalitetnu podlogu umjetne trave, mreže na vrata, rasvjetu priključiti na javnu, raflektore za noćnu igru, urediti tribine, sjedalice, klupe za trenera i pričuvne igrače.

Neoznačene kulturno-povijesne znamenitosti kotara.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Postavljanje informativnih natpisnih ploča:
 Put od Bosanke
- Betina Špilja
- Ulica 2. Dalmatinske brigade

Pločnik u ulici Zlatni potok zahtjeva saniranje.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Sanirati pločnik u ulici Zlatni potok, pogotovo na srednjem području ulice u blizini bora koji raste iz pločnika.

Igralište u Zlatnom potoku nije službeno imenovano “Hrvoje Čupić”.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Obnoviti postupak za službeno imenovanje igrališta “Hrvoje Čupić”.

Nereguliran promet i nemogućnost okretanja automobila u ulici Zlatni potok.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Napraviti okretište za automobile na vrhu ulice Zlatni potok.
  
Kotarska zabavna i sportska događanja nisu u organizaciji kotara.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Planirati organizaciju kotarskih zabavnih i sportskih događanja: Noć Ploča - izmjestiti događanje u javni prostor. Noć Belvedera. Međukotarski malonogometni turnir 2019. u suradnji sa TZGD
              
Projekt participativnog budžetiranja
Projekti participativnog budžetiranja daju prigodu građanima da promišljaju svoj grad, i njegove potrebe, da osmišljavaju projekte i da sami vrše užu selekciju, odnosno odabir projekata koji će ići u realizaciju. Participativnost i afirmativan, konstruktivan stav prema zajednici predstavlja način razmišljanja i funkcioniranja na dobrobit vlastite zajednice.
PRIJEDLOG RJEŠENJA
Predlažemo da se uz asistenciju DURA-e provedu edukacije građanstva o participativnom budžetiranju i radionice participativnog budžetiranja koje će zasigurno iznjedriti konstruktivne prijedloge od kojih će onaj koji bude imao podršku najvećeg broja uključenih građana. Grad bi u proračunu trebao imati bar 50 000 kn za provedbu projekta participativnog budžetiranja prema odabiru samih građana 

Originalni dokument s fotografijama pogledjte ovdje.


dubrovniknet teamFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube