VIJESTI
13.09.2018 u 20:20

Iva Carević Peković odgovara na optužbe iz Gradske vijećnice: moj suprug nije dobivao honorar od Zavoda

Nakon optužbi koje su na račun mene i mog supruga izrečene s gradske govornice, a koje neki uzimaju kao mjerodavne ne bi li i dalje narušavali moj ugled želim ovdje iznijeti činjenice koje se lako mogu provjeriti - započinje svoje priopćenje bivša ravnateljica Zavoda za obnovu, Iva Carević Peković. Prenosimo ga u cijelosti.


komentara  0

Lazareti

Projekt je 2005. godine sa projektantom Željkom Pekovićem ugovorio Grad Dubrovnik. Ugovor je okončan, a na račun istog projektant je bio izložen mnogim neosnovanim optužbama sa gradske govornice. Iako je tada nazivan ״dvorskim arhitektom״ za napomenuti je da je sa Gradom u 8 godina mandata gospodina Vlahušića, Željko Peković imao potpisan samo jedan jedini ugovor. Također je na osnovu indicija i optužbi bio ispitan od strane policije i državnog odvjetništva te nakon toga nije proglašen ni svjedokom, a kamoli osumnjičenikom. Kada je projekt ugovoren sa Gradom, nisam ni poznavala svog sadašnjeg supruga. Zavod je 2015 godine započeo pisati projektnu prijavu za projekt "Lazareti kreativna četvrt Dubrovnika". Lazareti su tada bili jedini projekt koji je zadovoljavao sve propozicije raspisanog natječaja za europska sredstva. Imao je izrađenu dokumentaciju i ishođenu građevinsku dozvolu.

Za pisanje prijave i samu prijavu Zavod je dobio suglasnost Grada kao vlasnika nekretnine te je projekt kao sastavni dio Programa Zavoda za obnovu dobio suglasnost svih potrebnih instanci: Grada, Županije, Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Županijskog upravnog odjela za zaštitu prirode te Upravnog vijeća Zavoda za obnovu. Izbor projektantskog nadzora prošao je sve zakonske procedure, a za istog naravno nije odabran Željko Peković jer nije ni nudio, niti je nuditi smio.


Knežev Dvor

Projektnu dokumentaciju sanacije atrija Kneževa Dvora Željko Peković predao je 2012. godine, a temeljem natječaja koji je raspisao Zavod za obnovu Dubrovnika. Ja  sam ravnateljicom Zavoda postala dvije godine nakon toga. Projekt sam naslijedila i Zavod je za vrijeme mojeg mandata raspisao nabavu za izvođenje radova sve sukladno prethodno odobrenom Programu. Tijekom izvođenja radova Željko Peković je za 0 kn pristao na angažman u svrhu tumačenja svog dijela projekta iz razloga iznimne kompleksnosti radova koji
su se izvodili što je sve dokumentirano i kasnije prezentirano. Sve je navedeno u Izvješću Zavoda za obnovu Dubrovnika. Izuzev njega projekt je pratio dodatno i stručni nadzor i projektantski nadzor za konstrukciju.

Orlandov stup

Nikada nisam molila da projektant sanacije Orlandovog stupa bude moj suprug. Zavod je do sada za Orlanda izradio samo Ekspertizu o oštećenjima i načinu sanacije Orlandovog stupa iz 2014., sukladno naputku koji je došao od Grada. U njoj je sudjelovalo 6 stručnjaka, a niti jedan od njih nije moj suprug. Sva prikupljena  dokumentacija za potrebe izrade Ekspertize kao i sama Ekspertiza predani su Hrvatskom restauratorskom zavodu prema naputku Ministarstva kulture. Hrvatski restauratorski zavod vršit će sanaciju Orlandovog stupa, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.

Katedrala

Projektant podzemne muzejske etaže ispod Katedrale nije Željko Peković već gospodin Stijepo Butijer.

Svi projekti Zavoda za obnovu u sklopu programa prolaze 6 razina provjere. Prije svega potrebno je ishoditi suglasnost nadležnih službi, a nakon toga osnivača. Na kraju, program usvaja Upravno vijeće Zavoda za obnovu Dubrovnika. Željko Peković putem niti jednog projekta Zavoda za obnovu nije ostvario honorar. Sve navedeno može se provjeriti.

Molim vas da prestanete sa optužbama bez argumenata. Ukoliko ih imate proslijedite ih za to nadležnim institucijama - zaključuje priopćenje bivša ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Iva Carević Peković.


dubrovniknet teamFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube