VIJESTI
29.11.2018 u 15:58

Treba li istospolnim parovima omogućiti udomljavanje djece? Pitali smo naše vijećnike

Konačni prijedlog zakona o udomiteljstvu izazvao je proteklih tjedana buru u hrvatskoj javnosti. Naime, ovakav konačni prijedlog zakona nije predvidio pravo na udomiteljstvo istospolnih parova. Nevladine udruge koje se bave zaštitom prva LGBTQ osoba najavile su da će tražiti provjeru ustavnosti ovakvog zakona, jer smatraju da je ovakav zakon izrazito diskriminatoran. Javilo se i dvjesto hrvatskih stručnjaka, mahom psihologa, sociologa i pedagoga, koji su podržali pravo na udomiteljstvo istospolnih parova. Pitali smo gradske vijećnike je li njima prihvatljiva ideja da istospolni parovi udomljavaju djecu, u nastavku pročitajte što su odgovorili.


komentara  0

Prvo da razjasnimo pojmove. Što je i koja je razlika između udomiteljstva i posvojenja?

Konačnim prijedlogom zakona udomiteljstvo se uređuje kao oblik pružanja socijalne usluge smještaja, uvjeti i načini obavljanja udomiteljstva te prava i obveze korisnika usluge, udomitelja, centra za socijalnu skrb. Njegova je svrha osigurati skrb i potporu djetetu u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju. Dok je posvojenje poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta, te se posvojenjem stječe trajno pravno na roditeljsku skrb što kod udomljavanja nije slučaj.

Željko Raguž (DUSTRA):

- Ja jesam za pravo da svi ljudi mogu normalno šetati, birati svoje partnere i to mi je sasvim normalno, međutim što se tiče udomljavanja djece istospolnih parova, tu sam konzervativan i nisam za to.

Dolores Lujić (MOST):

- Prihvatljiva mi je ta ideja iz razloga jer držim da je djeci koja su iz bilo kojih razloga ostala bez roditeljske skrbi najvažnije osigurati toplinu doma. Tko će to djeci omogućiti, ne uvjetuje spol. Samo zato što je netko u braku s osobom različitog spola ne znači da će biti dobar udomitelj. Naravno da je idealno da djeca odrastaju uz roditelje i uz ljubav i pažnju, međutim, mnogi nisu te sreće. Čula sam neke argumente protiv kao što su da će ta djeca biti obilježena i slično ukoliko ih posvoji istospolni par međutim, ta djeca su ionako u nepovoljnijem položaju već zbog same činjenice da su bez roditeljske skrbi.

Ivan Jelčić (DDS):

- Meni je ta ideja prihvatljiva jer ne vidim nikakav razlog podjele ljudi po tim spefičnim karakteristikama. Bitno je da par djetetu može pružiti sigurnost, ljubav i toplinu doma.

Ljubo Nikolić (Srđ je Grad):

- Temeljne ljudske vrijednosti koje djeci trebamo prenijeti unutar svake zajednice kao što su ljubav, povjerenje, odvažnost, iskrenost - jednako se uspješno mogu pružiti u svakoj zajednici neovisno o spolu. Kakve ćemo vrijednosti djeci pružiti i kako ćemo ih uzdizati ovisi prije svega o ljudskim osobinama udomitelja u ovom slučaju, a ne o njihovoj spolnoj pripadnosti. Smatram da  iskonske ljudske vrijednosti i načela dobrog čovjeka djeca mogu osjetiti jednako neovisno o spolnoj pripadnosti svojih udomitelja.

Jadran Barač (SDP):

- Ovdje su dva aspekta u pitanju, jedan je interes djece koja potencijalno mogu dobiti dom i skrb. Drugi aspekt se odnosi na jednakopravno postupanje prema svim osobama koji udovoljavaju osnovnim kriterijima za nečiju skrb, zato postoje socijalni radnici koji odlučuju tko je prihvatljiv, a tko nije sposoban da bude udomitelj (bar se nadam da je tako). Seksualna orijentacija mislim da ne spada u takve kriterije.

Maro Kristić (MOST):

- Tenzije koje se podižu po ovom pitanju kao i ranije pokrenuto referendumsko pitanje na temu ratifikacije Istanbulske konvencije jasno daju do znanja kako je hrvatsko društvo duboko ideološki podijeljeno. U fokusu svega bi trebala biti djeca i njihov interes. S obzirom na društvo u kojem živimo bojim se da je još prerano za ovakav iskorak te da bi takvo društveno okruženje moglo negativno utjecati na razvoj djece udomljene
od strane istospolnih roditelja. 

Katarina Doršner (HDZ):

- Podupirem HDZ-ovom prijedlog Zakona o udomiteljstvu u svakom pogledu. Nisam za udomljavanje djece istospolnih parova, mi smo dužni brinuti za djecu i njihovu budućnost te kako će se oni osjećati u takvim zajednicama. Kao ljudi nemamo pravo djecu dodatno izlagati stigmama, nego se treba gledati njihov interes i sigurnost. Kao liječnica i demokršćanka ne mogu to podupirati jer su mi na prvom mjestu djeca i njihova prava.

Na pitanje što misli o tome kako znanstvenici tvrde da odgoj u istospolnim zajednicama nije ništa lošiji te da LGBT osobe nisu ništa manje sposobne od osoba heteroseksualne orijentacije u ulozi roditeljia, kao niti da je psihosocijalni razvoj njihove djece ugrožen u odnosu na djecu heteroseksualnih roditelja, dr. Doršner odgovara:

- Znanstvenici se često razilaze u svojim stavovima, a i znanstvena istraživanja su ponekada vrlo različita i ne podudaraju se - zaključila je vijećnica HDZ-a, Katarina Doršner..

Da još malo pojasnimo:

Po ovom zakonu udomitelj bi bio predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža uslugu smještaja, a izdaje mu se dozvola za obavljanje udomiteljstva i upisan je u Registar udomitelja, a udomiteljska obitelj se definira kao zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici koji žive u zajedničkom kućanstvu. Što se tiče vrsta udomiteljstva predviđaju se tri vrste: tradicionalno, udomiteljstvo kao zanimanje i srodničko udomiteljstvo.
Udomitelji, naravno trebaju ispunjati određene uvjete.

Tako osoba mora biti punoljetna i imati poslovnu sposobnost, biti hrvatski državljanin, živjeti na području Republike Hrvatske, biti mlađa od 60 godina, osim ako nastavlja obavljati udomiteljstvo, ili ga obavlja kao skrbnik, a mora imati i najmanje srednjoškolsko obrazovanja te završiti osposobljavanje za udomitelja, osim ako se ne radi o skrbniku. Udomitelj mora zadovoljavati i propisane stambene uvjete, te imati pisanu suglasnost svih punoljetnih članova kućanstva. Osoba koja obavlja udomiteljstvo mora imati vlastita sredstva za uzdržavanje u iznosu 70 posto većem od propisane minimalne naknade za samca ili kućanstvo.
Zakon propisuje i tko ne može obavljati udomiteljstvo, a to su osobe u čijoj obitelji postoje poremećeni obiteljski odnosi ili je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti obitelji, koja ima bolest ili stanje koje ugrožava bilo zdravlje bilo drugi interes korisnika ili koja je društveno neprihvatljivog ponašanja.

Konačni prijedlog zakona nigdje ne spominje mogućnost udomljavanja istospolnih parova, a danas se u Saboru raspravlja o ovome prijedlogu, HNS još nije rekao što će napraviti odbije li HDZ prihvatiti njihove amandmane u kojima ističu da obiteljsku zajednicu ne čine samo bračni i izvanbračni drugovi, nego i životni i neformalni životni partneri.


dubrovniknet teamFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube