VIJESTI
01.02.2019 u 13:13

POTPISIVANJE PREKO 50 UGOVORA: Vlada odriješila kesu za jug Hrvatske

Nakon završetka sjednice Vlade u Kneževu dvoru, potpisano je preko 50 ugovora i odluka koje se odnose na projekte za jug Hrvatske ukupne vrijednosti od oko 4,5 milijarda kuna.


komentara  0

Tijekom sjednice Vlade moglo se, između ostaloga, čuti i sljedeće:

Ministar Milan Kujundžić kazao je kako je od samog početka zagovarao realizaciju projekta dnevne bolnice  u dolini Neretve.

- S medicinskog aspekta potrebe su velike. Projekt ćemo realizirati u fazama te smo o za prvu fazu, početak određenih djelatnosti dnevne bolnice u Metković, za što je osigurano 1.5 milijuna kuna.
Vlada je usvojila Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta organizacije dnevne bolnice Opće bolnice Dubrovnika za potrebe stanovnika Grada Metkovića i okolnih općina.

Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je zahtjev Sveučilišta u Dubrovniku o financiranje nabave opreme za laboratorij Zavoda za medicinske kulture u svrhu provođenja pedoloških analiza, a Vlada je zaključak usvojila.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek predstavila je čak tri prijedloga zaključka; u vezi s realizacijom projekta „Društveno-kulturni, istraživačko-razvojni-inovacijski i memorijalni centar Ruđer Bošković“, u vezi s pripremom Memorijalne zbirke „Olivera Dragojevića u Veloj Luci te u vezi s uređenjem i opremanje kuće Marka Pola u Korčuli.

- Ovi projekti donose nove sadržaje. Nositelj prvog je Grad Dubrovnik, a sam projekt će ponuditi nove sadržaje stanovnicima Mokošice. Opremanje kuće Marka Pola, i povezivanjem Marka Pola i Puta svile, na području ove županije dodatno bi se povezale Hrvatska i Kina, što je posebne vlažnosti u godini održavanja summita Kina +16. Zbirka Olivera Dragojevića nalazila bi se u samom središtu Vela Luke – kazala je Obuljen-Koržinek.

Zaključci su usvojeni.

Državni tajnik u Ministarstvu turizma Frano Matušić prezentirao je Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje višenamjenskog Kongresnog centra Dubrovnik.

- Ovakav vid turizma itekako produljuje sezonu. Svjedoci smo da je Hrvatska nedavno dobila nagradu kao jedna od najboljih destinacija kongresnog turizma u svijetu. Ovakva jedna dvorana, kapaciteta 2000 do 3500 tisuće sudionika , u kojoj bi se mogli održavati srednje veliki kongresni pridonijet će još boljem pozicioniranju  na turističkom tržištu. Ovim zaključkom predlaže se i buduća lokacija centra, na Babinom Kuku.
I ovaj zaključaj je prihvaćen.

Prijedlog zaključka u vezi s projektom „Križni put Serpentine Srđa i Dubrovnika u Domovinskom ratu“, predstavio je ministar branitelja Tomo Medved.

- Rekonstruirat će se i dograditi postojeća staza Križnog puta, a uredit će se kao memorijalna šetnica u spomen na 6. 12. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik, a procijenjena vrijednost je 4.3 milijuna kuna, od toga će se i državnog proračuna osigurati oko 2 milijuna kuna.

Zaključak je usvojen.

Prijedloge zaključka o iskazivanju namjere darovanja vojne građevine s pripadajućim zemljištem u Zračnoj luci Dubrovnik Općini Konavle, tunela na rtu poluotoka Sustjepan također Općini Konavle, te darovanje vojarne „Sidrište“ u Pločama Gradu Ploče, predstavio je ministar Krstičević.

- Dio razvoja hrvatske vojske je i suradnja s lokalnoj zajednicom. Stoga smo odlučiti jedinicama lokalne samouprave darovati vojne objekte koji ne zadovoljavaju naše potrebe. Radio se o građevini od 230 metara kvadratnih na području Zračne luke Dubrovnik, 800 metara kvadratnih tunela, te vojarni u Pločama.

Sva tri zaključka su usvojena.

Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje građevine škole OŠ Cavtat predstavila je ministrica Blaženka Divjak.

- Zahvaljujući potrebnim zakonskim izmjenama resorno ministarstvo može reagirati u situacijama u kojim se procijeni da su prostori u kojim se odvija nastava opasni za djecu. Škola zaista ne zadovoljava potrebna uvjete. Ministarstvo će razmotriti sve moguće modele investiranja.

Zaključak je usvojen.

Prijedloge zaključka vezanih uz sljedećih osam točaka predstavio je ministar Goran Marić.

Radi se o; Prijedlog zaključka o darovanju budućih novoformiranih nekretnina u k.o. Cavtat Općini Konavle, u svrhu izgradnje osnovne škole i dječjeg vrtića; Prijedlogu odluke o pokretanju postupka raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Lastovo, u svrhu realizacije projekta izgradnje turističke zone Jurjeva luka, pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-privezišta, pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene–luke nautičkog turizma Kremena, utvrđivanju uvjeta za ponuditelja, utvrđivanju uvjeta i rokova za realizacije projekta te imenovanju povjerenstva za ocjenu ponuda; Prijedlogu odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Gruž Dubrovačkoj biskupiji – Dioecesis Ragusina ; Prijedlogu zaključka o darovanju Dubrovačkoj biskupiji – Dioecesis Ragusina nekretnine u k.o. Dubrovnik; Prijedlogu odluke o darovanju nekretnine u k.o. Korčula Gradu Korčuli, površine 115 m², u svrhu uređenja kulturno-izložbenog prostora, Prijedlogu odluke o darovanju nekretnine u k.o. Metković Gradu Metkoviću, površine 18822 m², u svrhu izgradnje komunalnog gospodarstva za zbrinjavanje otpada; Prijedlogu odluke o darovanju nekretnina u k.o. Komolac Gradu Dubrovniku, površine 2576 m², u svrhu izgradnje dječjeg vrtića.

- Donošenje ovog zaključka omogućuje između ostalog i revitalizaciju Lastova. Poklanja se i zemljište Dubrovačkoj biskupiji namijenjen za izgradnju pastoralnog centra i crkve, a vrijednost zemljišta će se odbiti od zahtjeva za povratom od strane Katoličke crkve – kazao je Marić.

Svih osam prijedloga je usvojeno.

Ministar Marić predložio je da se otpišu potraživanju prema trgovačkom društvu Komunalno Mljet d.o.o. iz Babinog polja, nastalih na temelju kreditnog zaduženja iz 2001., podignutog u svrhu izgradnje benzinske postaje u Sobri. Vlada je zaključak prihvatila, a dug će biti otpisan u roku od 8 dana.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja za sklapanje ugovora o kupoprodaji i ugovora o kapitalnoj pomoći s Gradom Dubrovnikom predstavio je ministar Tomo Medved.

-Radio od prodaji 43 stana, čiji vlasnik će postati Grad Dubrovnik, a u preostalih 65 bit će smješteni hrvatski branitelji i njihove obitelji – kazao je ministar, a gradonačelnik Franković je istaknuo kako će stanovi biti dijeljeni mladim obiteljima po modelu dubrovačke stanogradnje.

Zaključak je usvojen.

Posljednji prijedlog kojeg je Vlada danas u Dubrovniku usvojila odnosu na davanje suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjelina Dubrovnika za 2019. godinu.

Na samom kraju sjednice Vlade premijer Plenković najavio je potpisivanje čak 52 razna ugovora.

 


dubrovniknet teamFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube