VIJESTI
15.05.2019 u 16:29

Općina Župa dubrovačka prodaje i kupuje zemljišta

Sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka održat će se 20. svibnja s početkom u 14 sati, a na dnevnom redu brojne su točke kupnje i prodaje zemljišta. Naime Općina ima namjeru kupiti zemljište potrebno za rekonstrukciju dionice ceste Mandaljena-most Mala rijeka, zatim i zemljište potrebno za polaganje cijevi za kanalizaciju u Čibači, kao i dio čestice 701/1  u k.o. Čibača. Istovremeno prodaju dijelove čestica 1431 i 909 u k.o. Brašina. Cijeloviti dnevni red donosimo u nastavku.


komentara  0

D n e v n i  r e d  :


1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
2. Ostavka člana Općinskog vijeća
3. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata zamjenika člana Općinskog vijeća
4. Svečana prisega zamjenika člana Općinskog vijeća
5. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za turizam i ugostiteljstvo
6. Prihvaćanje Zaključka o godišnjem financijskom izvješću za 2018. sa izvršenjem Programa rada u 2018.
7. Prihvaćanje Zaključka o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem financijskom izvješću za 2018.
8. Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2019.
9. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019.
10. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. g.
11. Prihvaćanje Zaključka o kupnji zemljišta potrebnog za rekonstrukciju LC 69050 dionica ''Mandaljena-most Mala rijeka''
12. Prihvaćanje Zaključka o kupnji zemljišta potrebnog za polaganje cijevi za kanalizaciju Čibača i osiguranje servisnog puta, dionica od ulice Dr. A. Starčevića (mosta na rijeci Taranta) u naselju Čibača – nizvodno, do državne ceste D8 u naselju Kupari
13. Prihvaćanje Zaključaka o dodjeli javnih priznanja Općine Župa dubrovačka
14. Prihvaćanje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Župa dubrovačka-materijali za ovu točku se ne dostavljaju nego se uvid u iste može izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu u radno vrijeme do momenta održavanja sjednice Vijeća
15. Prihvaćanje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Župa dubrovačka
16. Prihvaćanje Zaključka o prodaji dijela čest. zem. 1431 k.o. Brašina-Tisa d.o.o.
17. Prihvaćanje Zaključka o prodaji dijela čest. zem. 1431 i 909 obje k.o. Brašina-Mato Marić
18. Prihvaćanje Zaključka o kupnji dijela čest. zem. 701/1 k.o. Čibača-Marin Mišić
19. Vijećnička pitanja
Predsjednik Općinskog vijeća
                          
                                                                                      Lovorko Klešković, v.r.


dubrovniknet teamFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube