VIJESTI
12.09.2019 u 13:50

U GRADSKOJ VIJEĆNICI Dajte primjedbe i prijedloge na Urbanistički plan uređenja "Komolac"

U sklopu Javnog uvida u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš, dana 13. rujna u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika s početkom u 17 sati održat će se Javno izlaganje Prijedloga Plana i Strateške studije.


komentara  0

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateškoj studiji o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš. Primjedbe i prijedloge na Prijedlog Plana i Stratešku studiju sudionici u javnoj raspravi mogu dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te upućivanjem nositelju izrade pisane primjedbe i prijedloge do 27. rujna, na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

Primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju moguć je u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 08:00 do 15:00 sati te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kroz Informacijski sustav prostornog uređenja.


dubrovniknet teamFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube