VIJESTI
17.09.2019 u 17:33

Bit će to duga i burna 24. sjednica Gradskog vijeća

24. sjednica Gradskog  vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 23. rujna  2019., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. U nastavku donosimo dnevni red na kojem su 44. točke, među kojima su imenovanja, ugovori o zakupu, najmu i zamjeni nekretnina, izvlaštenja zemljišta za ceste, ali i visina turističke pristrojbe za goste s kruzera, UPU Koločep, nabavka triju autobusa, izmjena Plana korištenja javnih površina te još jedan rebalans proračuna. 


komentara  0

D n e v n i  r e d

 

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

3.    Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2019. godine.

4.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

5.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje Ugovora o operativnom leasingu za nabavku tri gradska niskopodna zglobna autobusa.

7.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

8.    Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Koločep“.

9.    Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.

10.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

11.  Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima.

12.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima.

13.  Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima i Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima.

14.  Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima i Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima.

15.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o podjeli Dječjih vrtića Dubrovnik.

16.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.

17.  Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o snimanju na javnim površinama i prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik.

18.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

19.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

20.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

21.  Prijedlog zaključka o oslobađanju ugostitelja od plaćanja zakupnine za javne površine u zimskim mjesecima unutar povijesne jezgre.

22.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zamjeni nekretnine s društvom Hrvatske ceste d.o.o.

23.  Prijedlog zaključka kojim se ovlašćuje gradonačelnika Grada Dubrovnika da, u svrhu realizacije planiranog zahvata u prostoru, izgradnje nerazvrstane ceste oznake OS-3, pokrene postupak potpunog izvlaštenja dijelova nekretnine katastarskih oznaka čest. zem. 1065/6, 1065/8, 1085/1, 1085/2, 1092/2, 1092/3, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1092/9, 1262/4, 1324  i 1093/1, sve k.o. Gruž.

24.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/1 k.o. Gruž, površine 3 m2.

25.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 606/27 k.o. Gruž, površine 7 m2.

26.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2435/1 k.o. Dubrovnik, površine 2m2.

27.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 948/3 k.o. Obuljeno, površine 14m2 i dio čest. zem. 944/3 k.o. Obuljeno u površini 1 m2.

28.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 58/2 k.o. Obuljeno, površine 198m2 i dio čest. zem. 949/3 k.o. Obuljeno u površini 7 m2.

29.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 58/2 k.o. Obuljeno, površine 148m2, dio čest. zem. 59/2 k.o. Obuljeno u površini 64 m2  i dio čest. zem. 100/1 k.o. Obuljeno u površini 68 m2.

30.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja elektroenergetskog kabela KB 10(20) kV TS „Zaton Vrelo“ – TS „Štikovica“.

31.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zakupu za kompleks Vile Čingrije sa Dubrovačko-neretvanskom županijom Dubrovnik.

32.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Domom zdravlja Dubrovnik.

33.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju nekretnine na korištenje, upravljanje i održavanje bez naknade sa društvom Dubrovačka baština d.o.o., Dubrovnik za kompleks Lazaret.

34.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju nekretnine na korištenje, upravljanje i održavanje bez naknade sa društvom Dubrovačka baština d.o.o., Dubrovnik za Ljetnikovac Bunić-Kaboga.

35.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Mare Peškure.

36.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Martine Prkačin.

37.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Bosiljke Goić.

38.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Vlaha Barbarića.

39.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika.

40.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

41.  Prijedlog zaključka o nagradnom fondu za provedbu natječaja za Urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno rješenje parka Gradac.

42.  Prijedlog zaključka o imenovanju sudionika natječaja za Urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno rješenje parka Gradac.

43.  Prijedlog rješenja o imenovanju natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik.

44.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Ustanove u kulturi Dom Marina Držića

 

Filtriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube