VIJESTI
11.12.2019 u 20:03

Župan Dobroslavić dobio još jedan petogodišnji mandat u Odboru regija EU

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade RH donesena je Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije u mandatnom razdoblju 2020.-2025. Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić imenovan je ponovno za člana Odbora kao i Valter Drandić, predsjednik Županijske skupštine Istarske županije; Ivan Gulam, načelnik Općine Pirovac; Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske županije; Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke; Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije; Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika  Zagreba; Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec te  Željko Turk, gradonačelnik Grada Zaprešića.


komentara  0

Zamjenicima članova imenovani su: Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske županije; Martin Baričević, načelnik Općine Jasenice; Antonija Jozić, gradonačelnica Pleternice; Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije; Anteo Milos, gradonačelnik Novigrada-Cittanova; Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije; Dinko Pirak, gradonačelnik Čazme; Matija Posavec, župan Međimurske županije te Slavko Prišćan,  načelnik Općine Rovišće.

Europski odbor regija savjetodavno je tijelo EU-a koje čine izabrani lokalni i regionalni predstavnici iz svih 28 država članica. Oni u Odboru regija iznose svoje mišljenje o zakonodavstvu EU-a koje izravno utječe na regije i gradove.

Odbor regija omogućuje regijama i gradovima da službeno iznesu svoje stavove u zakonodavnim postupcima EU-a i tako osigurava poštovanje položaja i potreba regionalnih i lokalnih vlasti.

Europska komisija, Vijeće EU-a i Europski parlament dužni su se savjetovati s Odborom regija pri izradi zakonodavstva o pitanjima koja se odnose na lokalnu i regionalnu upravu, primjerice zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu politiku, gospodarsku i društvenu koheziju, promet, energetiku i klimatske promjene. Ako to ne učine, Odbor regija predmet može uputiti Sudu EU-a. Kad se Odboru regija dostavi zakonodavni prijedlog, on sastavlja i donosi mišljenje te ga prosljeđuje relevantnim institucijama EU-a.Odbor regija donosi i mišljenja na vlastitu inicijativu.

Članovi Odbora regija izabrani su predstavnici u lokalnim ili regionalnim tijelima vlasti. Svaka država predlaže članove po svojem izboru, a Vijeće EU-a imenuje ih na petogodišnje mandate, koji se mogu obnoviti. Broj članova po državi ovisi o broju stanovnika te države. Članovi iz jedne države čine nacionalno izaslanstvo koje odražava političku, geografsku, regionalnu i lokalnu strukturu te države.


dubrovniknet teamFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube