VIJESTI
13.12.2019 u 12:05

Stipe Gabrić Jambo: Svaka kuća u našoj županiji je, kolegice Bukvić, Sigurna kuća???

Na 14. sjednici Županijske skupštine Dubrovačko -neretvanske županije prisutna su 32 od ukupno 41 vijećnika. Prihvaćen je dnevni red, kao i zapisnik s prošle skupštine uz primjedbu vijećnika Marka Mujana (MOST), koji je kazao kako su zapisnici više medijski interpretirani te kako ne odgovaraju tonskim zapisima sjednice. Kazao je kako njegovi govori u zapisniku nisu zapisani. "Ja ne znam jesam li, osim na viječnićkim pitanjima, na sjednici uopće bio. Nisam ja jedini", kazao je Mujan. Ivo Žuvela (SDP), predložio je da u zapisnik uđe kako Korčulani nisu na prošlu sjednicu došli jer se nisu uspjeli ukrcati u trajekt. Glasovanje o zapisniku odgodilo se za slijedeću sjednicu. Vijećnici kluba HNS-SDP tražili su da se s dnevnog eda skinu viječnićka pitanja. 


komentara  0

Maro Kristić je upozorio kako se pitanja ne mogu skinuti s dnevnog reda koji je već prihvaćen. Dogovoreno je da vijećnici pitanja podnesu pisanim putem. Slijedi rebalans županijskog proračuna.

"Od zadnjih izmjena proračuna u srpnju imali smo promjene. Za zdravstvo iznad standarda smo povećali iznos za pola milijuna kuna, za planiranje sredstava za Centar za kompentencije povećali smo iznos na 1,23 milijuna kuna, za razvoj poljoprivrede i agroturizma povećali smo iznos za 0,3 milijuna kuna, DUNEA-i smo povećali sredstva za 3,1 milijun kuna za predfinanciranje projekata, kao i Javne ustanove za zaštitu priprode za 1 milijun kuna, a smanjili smo sredstva za pripremu objekata. EU projekti smanjeni su za 18, 2 milijuna kuna, a prenose se u iduću godinu. Kreditni program smanjen za 1,2 milijuna kuna, kao i rashodi poslovanja JU za zaštitu prirode. Završavamo s uravnoteženim proračunom, koji pokazuje da smo se ponašali i razvojno i štedljivo", kazao je župan Nikola Dobroslavić objašnjavajući rebalans. 

Županijski proračun izglasan je krajem prošle godine u iznosu od 698 milijuna kuna. U srpnju je proračun povećan na 757 milijuna, a sadašnje izmjene proračun smanjuju za 31 milijun kuna, od čega je 15 milijuna kuna manje u županijskom proračunu dok se ostalo odnosi na proračunske korisnike. Proračun za 2019. će konačno iznositi 744.019.736. No treba naglasiti da su izvorni prihodi Županije porasli za 6 milijuna kuna.

- Puno trošimo na plaće, a u zdravstvu i dalje imamo deficit, kazao je u raspravi Davor Penić (SDP) istaknuvši kako zdravstvo treba rješavati zajedno sa državom. Kazao je kako u realizaciji europskih projekata kaskamo, što je rezultat manjka od 17 milijuna kuna u proračunu sredstava koje je Županija uložila, a zbog nerealizacije projekata, nisu iz EU fondova vraćeni u proračun. 

- Jako sam žalosna jer u ovom rebalansu nema Sigurne kuće, iako je ministrica najavila da će se do kraja godine ona otvoriti i u našoj Županiji. Molim Vas župane da nas informirate gdje je u nas županijska kuća, postavila je pitanje Fani Favro Bukvić (SDP).

Stipe Gabrić Jambo misli da je lijepo da su se danas dogovorili oko nepostavljanja viječnićkih pitanja. - Danas je petak, imamo to što imamo, mislim da ne trebamo trošiti vrijeme. Kolegice Bukvić svaka kuća je sigurna kuća, nama uglavnom ne treba sigurna kuća osim nekih izuzetaka, kazao je Jambo.

-Sigurne kuće nema u proračunu, ali do 31. prosinca će naša Županija imati Sigurnu kuću, kazao je župan ne precizirajući kako.

Ivo Žuvela (SDP) kazao je kako misli da smo jedna od najboljih županija kad je riječ o sredstvima pomoći iz državnog proračuna, koje je ove godine 16 milijuna kuna manji od planiranog. "Je li to znači da nismo realizirali projekte? 331 milijun sve skupa trošimo na plaće. Što je podbacilo? Je li projekti nisu imali dokumentaciju ili je nešto stalo?"

Pročelnica je istaknula kako se ova sredstva odnose na projekte koji će završiti u 2020. te će biti prihod u slijedećoj godini. 

Rebalans je prihvaćen s 24 glasa za, 7 protiv i jednim suzdržanim prihvaćen rebalans.


K. FiorovićFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube