LIFESTYLE
15.01.2020 u 17:21

Eko đir
Što Grad Dubrovnik radi kako bi zaštitio okoliš i usporio klimatske promjene?

S obzirom na razvoj industrije, urbanizaciju i ubrzanu demografsku ekspanziju nemilosrdno se uništavaju prirodni resursi planeta Zemlje. Zaštita okoliša i sprječavanje klimatskih promjena su priotiteti opstanka i razvoja. Zanimalo nas je jesu li toga svjesni u Gradu Dubrovniku? Postavili smo im konkretna pitanja. Gdje su posađeni novi drvoredi, koje su nove ozelenjene površine, šetnice? Što rade po pitanju informiranja građana o smanjenju količine i o načinima razdvajanja otpada? Hoće li nas uskoro voziti električni autobusi i taksiji?


komentara  0

Grad Dubrovnik iz proračuna izdvaja 6,3 posto za zaštitu okoliša, a u 2019. po ovome pitanju započeo je radove na prvoj fazi sanacije Grabovice, a koji prethode potpunom zatvaranju odlagališta komunalnog otpada. Preko 12 milijuna kuna je vrijedna ova investicija te je prvi preduvjet potpunog zatvaranja odlagališta do kraja 2020. godine, za što će Grad značajno iskoristiti sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon sanacije Grabovice dubrovački otpad do otvaranja Pelješkog mosta prevoziti će se dalje trajektom iz Trpnja, to će Grad koštati nekoliko milijuna eura, ali to bi trebalo trajati navodno nekoliko mjeseci.

Po pitanju informiranja građana i javnosti o gospodarenju otpada započela je provedba projekta koji za cilj ima educiranje javnosti o smanjenju otpada, razvrstavanju i izgradnji svijesti.

- Tijekom 2019. godine započela je provedba projekta “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika“ koji će trajati 20 mjeseci, a uključuje edukaciju javnosti kroz provođenje niza informativno-izobraznih aktivnosti s kojima se želi doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana Grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada. U sklopu projekta do sada je održano devet edukacijskih javnih predavanja stručnih predavača, a do završetka provedbe projekta planira se održati još četiri predavanja – kazali su iz Gradske uprave.

Mana ovih predavanja je što su većinom bila u jutarnjim satima, građani nisu mogli doći, te su najčešće na njima bili srednjoškolci.

- Da bi se projektom obuhvatio što veći postotak stanovništva, letci su se slali i uz račune „Čistoće Dubrovnik“. Također, sve tvrtke/institucije u (su)vlasništvu Grada Dubrovnika, kao i u suradnji, uključene su u distribuciju promo materijala koje sadrže ključne poruke/informacije o gospodarenju otpadom, a projekt se oglašava i putem portala, tiskanih medija te reklama na najfrekventnijim lokacijama. Redovno se emitiraju spotovi s edukativnim porukama/podacima o gospodarenju otpadom na radiju i televiziji, a dijelili su se i prigodni pokloni, organizirale su se nagradne igre s pitanjima na temu gospodarenja otpadom. Osim toga, organizirali su se okrugli stolovi, sastanci, mini predavanja.

Grad Dubrovnik je u studenom 2018. usvojio Program zaštite okoliša kao temeljni dokument održivog razvoja i zaštite okoliša kojim su na temelju prethodno utvrđenog stanja i važeće zakonske i regulative definirani specifični ciljevi za lokalnu razinu Grada te dan prijedlog mjera koje uključuju razne dionike. 

Pored ovoga Programa pokrenuta je i izrada Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika. Cilj izrade ove studije je daljnja razrada koja će pružiti detaljan uvid u inventar krajobraza, njegovo postojeće stanje i očekivane razvojne pritiske, a obuhvatit će i integralnu procjenu krajobraznih kvaliteta te dati detaljne smjernice za daljnju zaštitu, održivo planiranje i upravljanje krajobrazima područja Grada Dubrovnika.

Što se tiče parka Gradac usvojen je Program za provedbu državnog, javnog, otvorenog za realizaciju u jednom stupnju i anonimnog natječaja krajobrazne arhitekture te je pokrenut postupak javnog natječaja. Osim toga, provedeni su i postupci Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene za ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja Koločep, za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika te Izmjene i dopune Generalnog plana uređenja Grada Dubrovnika, a uz izradu UPU-a Komolac provodi se i postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Komolac.

- Grad Dubrovnik sudjeluje u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš te ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te su tijekom 2019. dano mišljenje za zahvat „Uređenje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luka Sustjepan, Grad Dubrovnik“ – kazali su iz Gradske uprave.

Proveden je Javni poziv za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. kroz koji je sufinancirano 15 projekata. Grad Dubrovnik kroz program obilježavanja značajnih datuma promiče zaštitu okoliša te su tijekom 2019. održane određene akcije, tako je organizirana Zelena čistka, obilježen je između ostalog i Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica u prosincu 2018. godine, a s ciljem edukacije javnosti o štetnosti plastičnih vrećica i zamjeni istih, akcija je nastavljena i u 2019. godini te je organizirao dijeljenje ekoloških vrećica s prigodnim natpisom „Dubrovnik-Grad bez plastičnih vrećica“ u Mokošici te na tržnici u Gružu.

Pored edukacija, predavanja, sastavljanja programa i strategija, što se konkretno napravilo? Koje su nove zelene površine, je li i na kojim mjestima posađeno neko novo stablo?

- Nove zelene površine nalaze se pokraj izmještene autobusne stanice na Kantafigu, a uređen je i novi park između hotela Sumratin i parkinga na Šetnici Kralja Zvonimira. Pojačano je oplemenjivanje i ozelenjivanje postojećih zelenih površina u sastavu "Javnih zelenih površina" Grada (ukupno 184 507 metara kvadratnih). Osim toga, kroz volontersku akciju "Zasadi drvo, ne budi panj", koja je održana od 25. do 27 listopada 2019. godine, građanima je podijeljeno 178 sadnica na lokacijama u Mokošici, Gružu, Lapadu i u Lazaretima, a zbog velikog interesa i brze podjele sadnica organizirana je još jedna podjela na kojoj je podijeljeno još 200 sadnica. Dosadašnji rezultat ove akcije je zasađenih 610 sadnica na 139 lokacija na prostoru Grada Dubrovnika. Dobili smo također pohvalu od koordinatorice akcije za Dubrovačko-neretvansku županiju gospođe Romane Tomić jer smo jedinica lokalne i područne samouprave koja se najaktivnije angažirala u navedenoj akciji na razini Hrvatske – objasnili su iz Grada.

Na pitanje jesu li uređene neke nove šetnice, kazali su kako je pokrenut otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na sveobuhvatnom uređenju, sanaciji i proširenju Šetališta Nika i Meda Pucića. Projekt je vrijedan 3,5 milijuna kuna + PDV, a planirana je sanacija šetališta s ciljem sigurnog kretanja pješaka te omogućavanja pristupa i korištenja šetališta osobama s teškoćama u kretanju.

- U sklopu zahvata planira se sanacija južnog podzida i uređenje partera, postavljanje novih rasvjetnih tijela javne rasvjete uređenje hidrantske mreže s podzemnim hidrantima, uređenje kupališta te uklanjanje stare i postavljanje nove, karakteristične i tipizirane urbane opreme poput klupa. Sigurnosna ograda će se postaviti na svim otvorenim južnim dijelovima šetnice u dužini od cca 750 metara. Najvažnije, šetnica će se  na pojedinim dijelovima gdje je to moguće proširiti bez da se zadire u pomorsko dobro i u postojeća kupališta, koja će se u potpunosti sačuvati – pojašnjavaju iz Grada.

Prema njihovim riječima šetnica od "Solituda" do hotela "Valamar“ također ide u temeljitu rekonstrukciju i obuhvaćena je "Strategijom razvoja sporta Grada Dubrovnika".

Planira li se negdje posaditi drvored, s obzirom na to kako ih u Gradu uopće nema?

- U 2019. posađen je novi drvored s 24 stabla hibiscusa u Ulici Nikole Tesle (ispred Elektrojuga), a prije nekoliko godina zasađen je drvored sa zapadne strane bazena u Gružu.

Hoće li se uvoditi električna vozila u gradskom prijevozu (taxi, bus)?

- Dubrovnik je prvi grad u Hrvatskoj koji uvodi 100% električni sustav car sharinga. Među glavnim prednostima sustava ističu se vožnja bez buke i emisije štetnih plinova, dostupnost usluge širokom krugu ljudi, jednostavno korištenje usluge 24/7 putem pametnog telefona te osigurana parkirališna mjesta. Smatramo kako će ova usluga pomoći rasterećenju prometne infrastrukture i parkirališta, što nam je trenutačno jedan od osnovnih fokusa, a podrazumijeva i sve ostale pozitivne aspekte kojima Grad teži poput održivosti, energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša.
Osim Car sharinga, gradski prijevoznik Libertas nema novaca za električne autobuse zato će se prijaviti na EU natječaj za nabavku istih.

- U sklopu pripreme za novi EU natječaj za nabavku električnih autobusa Libertas Dubrovnik d.o.o. provodi mjerenje opterećenja pojedinih linija u suradnji s Fakultetom za strojarstvo i brodogradnju. Uz navedeno, izrađuje se i analiza ugradnje punjača baterija na krajnje stanice pojedinih linija. Nakon dobivenih rezultata i po objavi natječaja, Libertas će se prijaviti na natječaj za nabavku električnih autobusa. Trenutna cijena samih autobusa na tržištu je previsoka za kupnju bez sufinanciranja EU fondovima, stoga je cilj upravo putem EU Fondova krenuti u smjeru uvođenja električnih autobusa u javni gradski prijevoz.


Elizabeta JelićFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube