KULTURA
21.01.2020 u 11:32

Koje sve programe u kulturi Grad financijski podupire s više od 52 milijuna kuna?

Programom javnih potreba u kulturi za 2020.za potrebe u kulturi, programe i pogon 12 gradskih ustanova u kulturi te pojedinačne programe izvan institucija, Grad Dubrovnik izdvojit će iz proračuna 52. 971 900 kuna. Od tog iznosa sa 48.971 900 kuna financirat će se ustanove u kulturi, a s 4 milijuna kuna programi pojedinaca i udruga, koji su se prijavili na natječaj. U fotogaleriji donosimo tablicu iznosa kojima se financiraju ustanove, a u nastavku teksta popis udruga, pojedinaca i njihovih programa koje će sufinancirati Grad, kao i iznose potpora.


komentara  0

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2020. GODINU 4.000.000,00

GLAZBENA  DJELATNOST  - 1.118.550,00

Aria Artis - festival: Sentimento                      50.000,00 
Alan Polzer - Putovima improvizacije             17.500,00  
Ana Rucner - festival: Ana u Gradu                30.000,00
Darko Kristović - orguljaški koncert                   2.600,00  
Dječji zbor Dubrovnik - godišnji program         50.000,00  
Dubrovački gudački kvartet – Glazbeni salon  22.000,00
Dubrovački komorni zbor - godišnji program    89.000,00 
Le Petit Festival du Theatre 2020.                   18.900,00  
Gradska glazba Dubrovnik                             120.000,00

Hrvatsko-austrijsko društvo - gostovanje projekta ''Druga strana povijesti'' u Salzburgu i koncert u povodu Feste sv. Vlaha                                                           10.600,00

Hrvatsko-rusko društvo - godišnji glazbeni program                                                                                   18.500,00

Hrvatska Matica iseljenika - koncert ''Amfora pjeva u Rimu'' te glazbeni program u sklopu ''Susreta Hrvata Italije i proslave sv. Leopolda'' u Padovi          15.400,00

Klavirski trio – ciklus koncerata: Lopudsko ljeto 2020.                                                                              30.000,00

KUU Izvor Zaton – godišnji program i obilježavanje obljetnice                                                       100.000,00  

KUD Komolac - godišnji program                    55.000,00
Mješoviti zbor  Libertas  - godišnji program     67.500,00  
Udruga Aklapela - festival Aklapela                 59.500,00 
 
Lucija Pećar - snimanje i objavljivanje nosača zvuka OT klan                                                                   5.500,00  

Udruga Mala opera – Mala glazbena pričaonica ''Orašar''                                                            5.000,00  

Udruga Festa – Festa 2020.                           80.000,00

Ivan Violić – solistički recital i dvodnevno predavanje na temu ''Razvoj glazbe u 20. i 21. stoljeću''          4.500,00 

Udruga Skontradura – godišnji koncertni program                                                                                       6.500,00 
 
Camerata Ragusina d.o.o. – projekt ''Šetando kroz Park Pile''                                                                 30.000,00  

Sanin Karamehmedović – snimanje novog albuma sastava ''Silente''                                             12.500,00  

Sve ostalo je glazba - ''Renesansni vrt-interpretacija baštine''                                                            28.300,00

Stara Dubrovačka glazba - monografija ''Juraj Kraljić''                                                                               12.500,00 
 
Klapa Kaše - projekt snimanja nosača zvuka ''Kolendo, kolendo, veselo, veselo!'' i godišnji rad klape  20.250,00

Francuska alijansa Dubrovnik – Večer francuske šansone ''Bistro Montmartre''                             5.000,00

KUD Ivo Kuljevan – projekt ''Sviranje na tamburicama''                                                                             14.000,00

Ženska klapa FA Linđo – godišnji glazbeni program                                                                                   36.000,00 
 
Zvuci tišine – LAUS Akademija, ciklus komornih koncerata ''Otkrića'' i Međunarodno violinističko natjecanje Ivan Mane Jarnović                        90.000,00

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – izdavanje notnog izdanja mjuzikla ''Dundo Maroje'' Đela Jusića                                                                                 12.000,00  

DRAMSKA I PLESNA DJELATNOST  -  514.100,00 kn

Art radionica Lazareti - Scena karantena        38.700,00
Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene      74.700,00

Bošnjačka zajednica kulture Preporod – program: XIII. Međunarodna smotra folklora                           18.700,00
Dubrovačka art udruga bez granica - ''Tango holiday u Dubrovniku''                                                         8.700,00

Kazališna družina Kolarin – godišnji program ''Kazališni amaterizam kroz prizmu Dubrovnika, nekad i sad''                                                                                       23.700,00

Kazališni studio – ''Ljetna kazališna radionica - PLAY DRZIC!''                                                               8.700,00

Kulturno društvo „Aster“ - Mali festival lutkarstva ''Pupica''                                                             18.700,00

Udruga Domino - Homesick festival Dubrovnik  9.400,00 Plan Pro d.o.o. – Amali na sceni 2020.            33.700,00

Plesno-edukativna udruga Convivo - plesna predstava ''Great Gatsby – glam and fire'', godišnji plesni program ''5 godina sreće''                                               25.900,00

Plesni studio Step'n'Jazz – Dubrovnik Tap Festival i razmjena udruga                                              8.700,00

KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' – ''Mali festival folklora i baštine''                                                            18.700,00

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – Ljetna škola baleta u Dubrovniku                                                     24.700,00

Plesno rekreacijski studio Dubrovnik – međunarodni plesni festival ''International Dance Open Dubrovnik''                                                                                 73.700,00 
       
Studentski teatar Lero – godišnji kazališni program                                                                                   68.700,00

Udruga Mažoretkinje Grada Dubrovnika – godišnji program                                                            58.700,00

MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST, LIKOVNA UMJETNOST I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA -
817.600,00 kn


Fehim Vukotić – samostalna izložba                                4.000,00
Majeutika d.o.o. – projekt: U potrazi za socijalističkom arhitekturom Dubrovnika                               23.000,00

Društvo dubrovačkih trombunjera – program: Očuvanje tradicije trombunjerstva                                 49.000,00

Robert Kralj – samostalna izložba                 11.000,00

Ivana Pegan Baće -  serija autorskih umjetničkih knjiga “Negdje”                                                         14.000,00

Sveučilište u Dubrovniku – Dubrovački krovovi: Dokumentacija i izrada glosara                      14.000,00

Stjepko Art Udruga likovnih i primijenjenih umjetnika – godišnji izložbeni program                                5.000,00

DEŠA – Izrada perli od murano stakla, Stađuni od čokolate, ''Od ričete do trpeze”                         54.000,00

Artur Sebastian design – redovni godišnji likovni program 2020. i Karnevalski program                             29.000,00

Umjetnička organizacija Genijator – program ''Lena Kramarić 2020.''                                                 19.000,00

Najbolji u baštini / The Best in Heritage             70.000,00

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika – Izložbe likovnih radova članova Udruge                                     26.800,00

Umjetnička udruga Sebastian art – likovni program Galerije Sebastian art za 2020. godinu             18.000,00

Hrvatska matica iseljenika – projekt ''Dani baštine Bosne i Hercegovine''                                                     7.500,00

Art Radionica Lazareti – Galerija OTOK, godišnji program 2020.                                                   99.000,00

Družba “Braća hrvatskoga zmaja” – godišnji program predstavljanja knjiga i predavanja                       6.000,00

Ivana Miloglav Ivanković – projekt ''Forbidden colours''                                                                              17.500,00

Jelena Tamindžija – Izložba Mare Bratoš         19.000,00
Udruga za mlade Maro i Baro – projekt ''Kreativni atelje''                                                                            19.000,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika - rezidencijalno izložbeni program hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerije Flora te radionica animacije za djecu                                                                  99.000,00

Giovanna Kličan – Izložba slika                           4.000,00
BZK “Preporod” Dubrovnik -  likovna radionica   4.000,00
Izvor Pende – Nova serija radova                       6.000,00

Umjetnička škola Luke Sorkočevića -  godišnji izložbeni program Galerije mladih Umjetničke škole Luke Sorkočevića                                                       26.700,00

Gimnazija Dubrovnik – Renesansno nasljeđe Dubrovnika i Firence                                                            29.000,00

Nikolina Japunčić – izložba ''Zlatnožuta''          14.000,00
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – studentske radionice                                                           32.200,00
Mara Bratoš – izložba ''Dubrovnik iza''             18.900,00

Dubravka Lošić – umjetnička instalacija u prostoru                                                                                     19.000,00

Mia Maria Škoda – izložba ''Dvomedijska fuzija'' 8.000,00
Marijana Vukić Pende – samostalna izložba      4.000,00
Kulturno obrazovna udruga Govorimo dubrovački - projekt ''Očuvanje dubrovačkog govora''             9.000,00
DART – Povijesni vrtovi Hrvatske i karnevalski program                                                                               29.000,00

AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I NOVE MEDIJSKE KULTURE - 266.000,00 KN

Marija Lučić – dokumentarni film “Slikanje je moja radost''                                                               20.000,00

Centar za dramsku umjetnost -  festival UNSEEN IV / Glasne!                                                                9.000,00

Udruga Artarea – projekt ''Krepat ma ne (tira)molat?''                                                                                    7.000,00

Udruga Motion – radionica Motion i dokumentarni film “Manki                                                               60.000,00

Sve ostalo je glazba -  projekt: #therestismusic 2020                                                                                  10.000,00

Tina Gverović – projekt: Fantomi digitalnog      15.000,00

Kulturno umjetnička udruga PROMO – ART – program ''Suvremeni zvukovi dubrovačke baštine''         10.000,00

Željko Šoletić – Izrada Droneception panorame Dubrovnika                                                        25.000,00

Škola filma Šipan – Ljetna škola filma Šipan     70.000,00
Vizura Aperta – Festival Vizura aperta                5.000,00

Udruga Audiovizualni Centar Dubrovnik – projekt ''Version 12 – Layers of Complexity''                   5.000,00
Kulturno društvo Aster – Tišina molim 2020.     20.000,00
Hrvatski domobran Dubrovnik – projekt ''Istaknuti dubrovački domobrani 20. stoljeća''                   10.000,00

KNJIŽNIČNO – IZDAVAČKA DJELATNOST - 1.180.000,00 KN

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – projekt ''HDLU Dubrovnik: povijest, djelovanje, značaj''                                                                                          18.000,00
Umjetnička organizacija GENIJATOR – tisak slikovnice                                                                               13.000,00
Petra Jelača – kazališna kritika                         14.000,00
Katja Bakija - umjetnička kritika                         14.000,00
HKD Napredak Dubrovnik – godišnji program     8.000,00
Davor Mojaš – umjetnička kritika                       14.000,00

Institut za povijest umjetnosti Zagreb - prijevod knjige o sv. Vlahu na engleski i tisak knjige ''Dubrovačka ladanjska arhitektura''                                        30.000,00
Udruga Slagalica – godišnji izdavački program 20.000,00

Zagrebačka slavistička škola - tisak zbornika radova sa 48. seminara                                                       5.000,00
 
ART radionica Lazareti – program ''Književnost u Lazaretima''                                                       28.000,00

Jelena Tamindžija i grupa autora – projekt ''Wikipedija Dubrovnik''                                                        15.000,00

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – tisak monografije o školi                                                                   30.000,00

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program                                                             95.000,00

Maro Jović – projekt ''Književno ljeto''                 6.000,00

Anita Ruso – izdavanje knjige ''Arhitekt i Republika: graditelji Dubrovačke Republike nakon traume Velikog potresa 1667.'' na francuskom jeziku                25.000,00

Artur Sebastian Design – nova edicija knjige ''Dubrovnik''                                                       10.000,00

Glas Koncila – knjiga Jelice Gjenero ''Veronikin rubac i druge priče''                                                     10.000,00

Zavod za povijesne znanosti HAZU Dubrovnik – godišnji izdavački program i međunarodni znanstveni skup                                                                                   150.000,00

Zavod za povijesne znanosti HAZU Dubrovnik – projekt ''Povijest stanovništva''                                   360.000,00

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački program, organizacija simpozija i Dani Matice u Križevcima                                                      170.000,00

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – tisak časopisa ''Dubrovački horizonti''                                                                                        28.000,00

Dubrovački izlog – izdavački program ''Oni su stvarali dubrovački turizam''                                           10.000,00

Društvo dubrovačkih arhitekata – izdavanje novog broja časopisa MJERA                                               15.000,00

Udruga samostalnih umjetnika Ana Bašić – projekt ''Dubrovački spomenar – četiri godišnja doba'' i slikovnica ''Vlahove priče''                                                    9.000,00

VERBUM – Dani kršćanske kulture                   22.000,00

Luko Paljetak i Društvo dubrovačkih pisaca – tisak izabranih djela Anamarije Paljetak                    25.000,00
Bošnjačka zajednica kulture – književne večeri 8.000,00

Udruga Audiovizualni centar – tisak romana ''Prolaz na jugoistok''                                                          13.000,00

Likarija d.o.o. – projekt monografije ''Dubrovačka Republika''                                                          9.000,00

Tehnički muzej Nikola Tesla – tisak kataloga ''Tehnologije u biologiji: šišmiši''                                               6.000,00

OSTALI KULTURNI PROGRAMI - izvan natječaja  103.750,00


K.F. FOTO: ArhivaFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme
casablanca
KULTURA
0      13|02|20 u 17:26
Kultna Casablanca za Valentinovo u Visiji
Christiano_Pambianchi
KULTURA
0      13|02|20 u 14:58
Dvije fatalne ljubavi Cristiana Pambianchia
sveti_tripun_naslovna
KULTURA
0      09|02|20 u 15:55
FOTO/VIDEO: Mnogi Dubrovčani u Kotoru u procesiji Sv. Tripuna
libro_sv_vlaha
KULTURA
0      07|02|20 u 20:27
"Libro svetog Vlaha" sutra u Lazaretima
lindjo_naslovna
KULTURA
0      07|02|20 u 20:01
FOTO: NAKON DUGIH 40 GODINA Linđo predstavio nosač zvuka "Poslušajte ljudi glas ovoga"

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube