LIFESTYLE
26.01.2020 u 15:38

Eko đir
Kako Dubrovačko-neretvanska županija štiti naš okoliš?

Zaštitom okoliša u Dubrovačko - neretvanskoj županiji bave se Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Zanimalo nas je koje su njihove ovlasti i što rade kako bi zaštitili naš okoliš i sprječili neželjene posljedice klimatskih promjena. Konkretno što su napravili na sprječavanju onečišćenja mora? Hoće li plod njihovog rada biti neki novi drvored ili javna zelena površina?


komentara  0

Navedeni Upravni odjel i Javna ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije obavljaju poslove iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom koje su joj dane u nadležnost na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o zaštiti zraka te ostalim podzakonskim aktima koji reguliraju to područje.

Što je Dubrovačko - neretvanska županija u 2019. napravila po pitanju zaštite okoliša i ekologije?

- Upravni odjel kontinuirano pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave u postupcima strateške procjene i ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije plana i programa na okoliš iz njihove nadležnosti te u u konačnici kontrolira i ocjenjuje zakonitost tih postupaka davanjem mišljenja o provedenom postupku – odgovaraju na naš upit iz Županije.

Dodaju kako je Županija u svibnju 2019. bila domaćin radnog sastanka o kakvoći mora za kupanje na Mljetu. Osim  ovoga navode i kako su izvještavanja o kakvoći mora za kupanje u sezoni 2018. teme sastanka bile razvoj sustava predikcije kakvoće mora, istraživanje antibiotskih svojstava morskih organizama, karakterizacija obale u RH na primjeru Dubrovačko-neretvanske županije, te sanacija iznenadnog onečišćenja mora ugljikovodicima u Raškom zaljevu.

Tijekom sezone kupanja 2019. u suradnji sa Zavodom kažu kako su proveli 10 redovitih ispitivanja kakvoće mora na morskim plažama na 118 lokaliteta, kao i dodatno prilikom kratkotrajnih onečišćenja mora.

- Osim za provedbu navedenog Programa Županija svake godine osigurava financijska sredstva u proračunu za nabavu brana i druge opreme potrebne za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Na taj je način Županija opremila deset obalnih jedinica lokalne samouprave.

- Upravni odjel obavlja administrativno-upravne poslove za potrebe Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Županiji (ŽOC), brine o raspoloživosti brodica čistača mora, a djelatnici su uključeni i u stručni rad ŽOC-a kao članovi. Djelatnici Odjela su sudjelovali na međunarodnoj konferenciji ADRIASPILLCON 2019 u Opatiji gdje su prezentirali problematiku iznenadnog onečišćenja mora plutajućim otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – kazuju iz Županije.

NABAVLJENA OPREMA ZA SANACIJU MORA OD ULJA

- Tijekom 2019., prema iskazanom interesu jedinica lokalne samouprave, lučkih uprava i marina,  Županija je s istima potpisala sporazum za zajedničku nabavu opreme za sprječavanje i sanaciju onečišćenja mora uljnim derivatima. Provedena je javna nabava i nabavljena oprema u vrijednosti 1.040.000,00 kuna.

Dubrovačko-neretvanska županija svake godine objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, a od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju. U 2019. godini financiranje je ostvarilo 13 udruga, a ukupno je isplaćeno 124.280,00 kuna.

- Županija je kao nositelj projekta putem Upravnog odjela tijekom 2019. provodila aktivnosti na projektu Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, uz pomoć projektnih partnera DUNEA-e, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, Grada Ploča i Grada Metkovića. Cilj projekta je razvoj svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju, edukaciju i interpretaciju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 na području doline Neretve.

Projekt uključuje ukupno devet infrastrukturnih zahvata od kojih su tri u direktnoj nadležnosti Županije, a to su: uređenje pješačkih staza kroz značajni krajobraz Predolac-Šibenica, uređenje edu-eko vrta u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici te uređenje edu-eko dječjeg igrališta u Otrić-Seocima – kažu iz Županije te dodaju  kako je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve tijekom 2019. godine provodila brojne edukativne aktivnosti kroz radionice, ali i škole u prirodi, a u cilju popularizacije prirodoslovlja te podizanja razine svijesti učenika o zaštiti prirode. Ukupni proračun projekta je preko 14 milijuna kuna.

Djelatnici nadležnog Upravnog odjela su tijekom 2019. sudjelovali u provedbi projekta WATERCARE u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska. Cilj projekta WATERCARE je poboljšanje kakvoće mora za kupanje smanjenjem mikrobiološkog onečišćenja korištenjem inovativnih alata u gospodarenju i obradi fekalnih otpadnih voda.

- Cilj je razviti sustav predviđanja i alarmiranja u slučaju onečišćenja mora za kupanje koji bi pomogao u odlučivanju o korištenju mora za kupanje – pojašnjavaju iz Županije.

Koje su nove zelene površine, jesu li i na kojim mjestima posađena nova stabla?

- Iako samo formiranje i održavanje zelenih površina nije u nadležnosti Županije, već ako se radi o javnim urbanim površinama u nadležnosti jedinica lokalne samouprave koje u tu svrhu osnivaju svoja javna poduzeća te osiguravaju sredstva u svom poračunu, odnosno u nadležnosti Hrvatskih šuma za sve šume u državnom vlasništvu, za istaknuti je da se DNŽ u 2019. godini rado odazvala akciji “Posadi drvo- ne budi panj”.  O zelenilu koje je u određenoj kategoriji zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prirode također vodi brigu i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ u sklopu svoje redovne djelatnosti za što se sredstva osiguravaju u proračunu Županije te putem EU fondova.

Na pitanje jesu li uređene neke nove šetnice i planira li se negdje posaditi drvored, s obzirom kako ih rijetko možemo vidjeti u našoj Županiji, kazali su kako održavanje zelenih površina nije u nadležnosti Županije no kroz projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve uređena je pješačka staza kroz značajni krajobraz Predolac-Šibenica, na području Grada Metkovića.

Što je napravljeno po pitanju plastike i izbacivanju plastike u skladu s uredbom koja uskoro stupa na snagu?

- Prema donesenoj Direktivi o uporabi jednokratne plastike Europkog parlamenta na području EU pa tako i u RH od 2021. više se neće smjeti prodavati plastični štapići za uši, pribor za jelo, tanjuri, slamke, štapići za miješanje pića, lagane vrećice, držači za balone, predmeti od oxo-razgradive plastike i određenih stiropora, a što Dubrovačko-neretvanska županija potpuno podržava.

- Prema Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.–2022. godine, gradovi i općine su nadležni za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta te provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš kao i uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja za odvojeno prikupljanje otpada, nabavu opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje otpada, sanaciju odlagališta i „crnih točaka“, provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti, kao i provedbu ostalih obveza propisanih Planom, a sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U tu svrhu gradovi i općine su u obvezi izraditi i provoditi svoje planove gospodarenja otpadom koji moraju biti u skladu s nacionalnim Planom. Dobar primjer je Grad Dubrovnik koji je tijekom 2019. provodio projekt „ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika” te je  povodom Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica organizirao dijeljenje ekoloških vrećica s natpisom "Dubrovnik-Grad bez plastičnih vrećica".

Postoje li nekakvi informativni materijali koji bi poticali građane na smanjenje proizvodnje otpada?

Kao što je odgovoreno u prethodnom odgovoru gradovi i općine su sukladno članku 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom odgovorne za provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti na svom području te je npr. Grad Dubrovnik u tu svrhu, a u sklopu projekta ReDu izradio brošuru Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika, kao i slikovnicu I ja brinem za svoj grad, koje su dostupne i na službenim web stranicama Grada Dubrovnika.


Elizabeta JelićFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube