VIJESTI
12.12.2009 u 14:29

UPU Poslovni centar Gruž
Ulica V. Nazora, A.Starčevića i Splitski put četverotračne

Gradonačelnik Andro Vlahušić sa suradnicima sudjelovao je danas na radnom sastanku na temu UPU Poslovni centar Gruž. Na sastanku su sudjelovali članovi radne grupe i predstavnici privatnih investitora. Privatni investitori prihvatili su stavove radne grupe u svezi prometa, trgova, javnih površina i zelenila, pa se tako ulica Vladimira Nazora od Ilijine glavice do Batale predviđa kao četverotračna ulica prometnog koridora širine 16 m, kao i ulica Ante Starčevića do Doma zdravlja i Splitski put.

komentara  0

Urbanističkim planom uređenja predviđeno je i očuvanje zelenog pojasa od Doma zdravlja do tvornice „Dubravka", a u kojoj nije predviđena nikakva gradnja.
Za prostor omeđen ulicom Vladimira Nazora, Splitskim putem i Putem od Republike predviđa se izrada Detaljnog plana uređenja.
Gradonačelnik je naglasio kako je potreban kontinuirani rad izrađivača Plana, predstavnika Gradske uprave i privatnih investitora, kako bi se UPU Poslovni centar Gruž donio na jesen 2010. godine te započela realizacija pojedinih projekata na spomenutim područjima.

UGFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube