Desktop verzija

25.06.2015 u 15:31
KRATKA POVIJEST
Je li vrijeme da Kupari ponovno zasjaju?
Je li vrijeme da Kupari ponovno zasjaju?

Kupari, bivše vojno odmaralište danas su jedna od omiljenih plaža za domaće stanovništvo. Do kraja ove godine Kupari će na 99 godina biti dani u koncesiju i nadamo se skoro dočekati obnovu, nakon 20 godina od završetka Domovinskog rata. Zanimljivo je kako su Kupari posljednjih 20 godina otvoreni za sve građane, dok su prije toga gotovo 100 godina bili zatvoreno odmaralište, prvo za vojna lica JNA, a prije toga za češke turiste. U nastavku pročitajte kratku povijest Kupara od posjeda Kaboga do ciglane, češkog i vojnog odmarališta do danas.

Kupari su bili posjed dubrovačke plemićke obitelji Kaboga, koja je tu imala i svoj srednjovjekovni ljetnikovac i Kuparicu - ciglanu u kojoj su se pravile kupe, cigle i pločice, prema kojemu je ovaj posjed dobio i ime. 1915. godine posjed je kupilo ''Dalmatinsko trgovačko društvo" , koje je 1919. češkoj tvrtci "Dubrovačkom kupališnom i hotelskom društvu"prodalo posjed.

Česi 1919. godine počinju graditi prvi hotelski objekt, nazvan Hotel Štrand (ex. Pension), po projektu češkog arhitekta Zime. Rekonstruiraju i cijeli prostora bivše 'Kuparice' i dvorca,a u ljetnoj sezoni 1920. godine otvoren je i hotel Grand. U tom drugom hotelu bili su svi osnovni sadržaji kompleksa Kupari kao što su recepcija, kuhinja, restoran, društvene prostorije i ostalo. Potom je uređen i depandans ''Kisela''.

Uređen je i park s drvoredom palmi koje su bile stare 15 godina i dopremljene 1922/23. godine, iz Herceg‐Novog.

Hotelski kompleks u Kuparima 1924. godine je potpuno dovršen, a imao je i vlastitu električnu rasvjetu, ledanu, kuglanu, tenisko i nogometno igralište, barke, motorne čamce i automobile, a uz hotel je uređena i pošta, ljekarna i ambulanta.

Hotel je za vrijeme sezone bio svakodnevno povezan parobrodskom linijom s Dubrovnikom i Cavtatom, uz pristajanje parobroda u Kuparima i Srebrenom.

S otvaranjem hotela u Kuparima počeli su organizirani dolasci turista na župsko područje, a u razdoblju od 1941. do 1945. rat je zaustavio sve turističke aktivnosti te su mnogi od tih objekata bili devastirani, oštećeni i zapušteni.

Većina objekata je u poratnim godinama je nacionalizirana ili već prije konfiscirana. U 1949. godini država taj kompleks s 4 zasebna objekta predaje Ministarstvu obrane za potrebe JNA, a tamo se odmah formira vojno odmaralište, koje tako djeluje sve do sredine 1991. godine.

U 1962. godini izgrađen je novi hotel u Kuparima 'Goričina, a 1970‐ih se intenzivirala i gradnja novih hotela u Kuparima, sve do 1980. godine, gdje je u okviru vojnog odmarališta izgrađeno još 5 novih hotela Goričina II, Pelegrin, Kupari, Galeb i Mladost te vile Borovka i Dubravka, Centralni ekonomski pogon (CEP) te Upravna zgrada s recepcijom i ambulantom, čime završava investicijski ciklus.

Kupari su u svih proteklih 100 godina bili na određeni način poseban teritorij. Nakon privatnog posjeda grofa Kaboge, zatim vlasništva Dalmatinskog trgovačkog društva, cijeli kompleks je gotovo 30 godina bio pod češkom upravom, a zatim je sljedećih 50 godina djelovao kao vojna odmarališna ustanova, pod upravom vojske, s pretežnim zapošljavanjem ''vanjske'' radne snage.

Nakon ratne agresije 1991. godine sve do današnjih dana kompleks nastavlja propadati i za nadati se da je nakon gotovo 100 godina došlo vrijeme da se kompleks obnovi i priključi lokalnom turističkom gospodarstvu te pokuša vratiti barem dio starog sjaja, ali i sadržaja iz 30‐ih godina prošlog stoljeća.


Pripremila: Katarina Fiorović /IZVOR: Smjernice za izradu UPU Kupari