VIJESTI
02.01.2017 u 14:29

Uključite se u javnu raspravu - na Pasjači se gradi Hidroelektrana s podzemnom strojarnicom

Ukoliko niste znali na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike upravo je u tijeku otvoreni postupak savjetovanja s javnosti, a na temu Ocjene o potrebi provedbe Studiji utjecaja na okoliš mini hidroelektrane na najljepšoj konavoskoj plaži Pasjači. Naime tvrtka Maxcon iz Zagreba izradila je elaborat o utjecaju na okoliš navedene hidroelektrane, a ukoliko Ministarstvo nakon javne rasprave usvoji ovaj elaborat, nema prepreka za izgradnju hidroelektrane na Pasjači. Mišljenje javnosti, posebice stanovnika Konavala, moglo bi utjecati na stav Ministarstva, stoga Konavljani, ako niste, upoznajte se s ovim projektom i njegovim posljedicama. Za Vas smo izdvojili iz Elaborata nekoliko osnovnih stavki. 


komentara  6

Naime investitor planira izgraditi protočnu, podzemnu hidroelektranu s podzemnom strojarnicom na području naselja Popovići na potezu duljine oko 2.1 km između Konavoskog polja i Jadranskog mora.

Na ulazu u već postojeći tunel koji odvodi oborinske vode iz Konavoskog polja do Pasjače, planira se smanjiti prag ulaza, čime bi se omogućilo veće otjecanje vode. Predviđa se „uređenje“ korita rijeke Ljute od ponora do ulazne građevine, preuređenje postojećeg ponora Jaz, preuređenje tunela, izgradnja podzemne strojarnice s odvodnim kanalom, valobranom i dovodnim tunelom u stijenama kraj Pasjače te nadzemni pristup toj  podzemnoj strojarnici.

U Elaboratu jasno stoji kako je ova hidroelektrana u skladu sa smjernicama i kriterijima utvrđenim u prostornim planovima, kao i da je ista planirana u svim planovima GUP-u Konavala i Prostornom planu Županije.
Izrađivači Elaborata iz tvrtke Maxcon iz Zagreba, koja je kako bi imala kompentenciju za izradu istog, morala zaposliti stručne osobe, tvrde da će utjecaji na okoliš ovog zahvata biti minimalni. A ti bi utjecaji mogli biti:

-Rashladne otpadne vode ispuštat će se zajedno s vodom koja se iskorištava za proizvodnju električne energije putem odvodnog kanala strojarnice u more, kraj Pasjače. Zbog male količine ne očekuje se značajno povećanje temperature cjelokupne vode koja se ispušta.

- Radovi na uređenju korita Ljute od ponora Jaz do ulazne građevine te preuređenje ulazne građevine i ponora jaz trajno će uništiti postojeću vegetaciju u koritu i na obalama Ljute. Uklanjanjem biljnog pokrova na ograničenom prostoru uništit će se prirodna staništa biljnog i životinjskog svijeta prisutnog na ovom području u ograničenom obimu. Ovi negativni utjecaji ograničeni su isključivo na površine/prostore izvođenja pojedinih radova.

-Može se očekivati da će se brzo pokretne životinje udaljiti od lokacije radova, dok će nepokretne i slabopokretne biti izložene utjecaju radova. Sukladno navedenom najosjetljiviji su ciljevi očuvanja područja HR2000946 Snježnica i Konavosko polje vezani uz vodena staništa kao što su: svalić, barska kornjača (zabilježena u Konavlima) i riječna kornjača (zabilježena u Konavoskom polju), bjelonogi rak (zabilježen u potoku Kopačica) te popovska gaovica (zabilježena u Konavle, Ombla)i konavoski pijor (zabilježen u potoku Dragić) čija je pojava moguća u zoni zahvata. S obzirom da su radovi privremeni očekuje se da će se po završetku radova njihov utjecaj smanjiti.

- Lokacija zahvata nalazi se na krškom području te će tijekom izgradnje zahvata, ovisno o zahtjevima terena, biti potrebno provesti dubinsko miniranje terena i bušenje kako bi se izgradila podzemna strojarnica. Općenito utjecaji miniranja koji se mogu javiti su trenutna buka i vibracije, odnosno podrhtavanje tla uslijed kojih će se životinje povući u mirnija okolna područja. Za razliku od površinskog miniranja, kod dubinskog miniranja ne dolazi do pojave krhotina, a razine buke i vibracija koje se javljaju su niže jer dolazi samo do razdvajanja stijenskog bloka koji će se dalje obrađivati specijaliziranim građevinskim strojevima. Također će se radovi na izgradnji strojarnice odvijatinajvećim dijelom podzemno, osim nadzemnog ulaznog okna.

- Tijekom izvođenja radova bušenja odvodnog kanala strojarnice prema moru moguć je utjecaj na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže HR4000016 Konavoske stijene jer će na mjestu izgradnje valobrana i podmorskog ispusta doći do narušavanja prirodnog staništa stijena. Radovi će se odvijati isključivo unutar granica zahvata kako bi se narušavanje prirodnog staništa svelo na najmanju moguću mjeru.

-Također zbog ispuštanja slatke vode kroz odvodni kanal podzemne strojarnice u uvali Pasjača može doći do pojave utjecaja na ciljeve očuvanja HR3000170 Akvatorij uz Konavoske stijene jer donosom slatke vode dolaze i nutrijenti koji mogu uzrokovati povećanje primarne produkcije i povećanje organske tvari u uvali Pasjača. Zbog tog će se provoditi monitoring i bentoskih zajednica i kakvoće morske vode kako bi se eventualne promjene uočile i pravovremeno poduzele dodatne mjere zaštite.

-Tijekom korištenja zahvata do pojave akcidenata može doći: uslijed požara u okviru podzemne strojarnice, akcidenata uzrokovanih višom silom kao što su vremenski uvjeti, akcidenata uzrokovanih tehničkim kvarom ili ljudskom greškom, nekontroliranim istjecanjem turbinskih ulja. 

S obzirom da je Pasjača jedan od bisera Konavala, a da svi koji se tamo kupaju i uživaju znaju da se stijene često odlome same poslije kiše, teško je povjerovati da će nakon miniranja potrebnog za izgradnju podzemne strojarnice sve biti isto kao i prije. Stoga Konavljani u akciju, jer do 16. siječnja 2017. možete poslati pismeno svoje primjedbe i mišljenja na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Nas je zanimalo i tko je investitor u  moguću HE Pasjača, pa smo preko sudskog registra došli smo do podataka da je tvrtka Exacta, naručitelj Elaborata, samo jedna od mnogih tvrtki kojima je vlasnik i osoba ovlaštena za zastupanje Anton Vlačić, tast aktualnog predsjednika IDS-a i pulskog gradonačelnika Borisa Miletića.

 


Katarina FiorovićFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube